Kleven Bygg Holding As
Juridisk navn:  Kleven Bygg Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre Industrivegen 5 Søndre Industrivegen 5 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 816037522
Aksjekapital: 70.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1381.82%
Egenkapital  
  
236.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 282.000 -22.000 -16.000 0
Egenkapital: 74.000 22.000 44.000 60.000
Regnskap for  Kleven Bygg Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -22.000 -16.000 0
Driftsresultat -18.000 -22.000 -16.000 0
Finansinntekter 300.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 300.000 0 0 0
Resultat før skatt 282.000 -22.000 -16.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 282.000 -22.000 -16.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum omløpsmidler 305.000 9.000 0 4.000
Sum eiendeler 365.000 69.000 60.000 64.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 -38.000 -16.000 0
Sum egenkapital 74.000 22.000 44.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 291.000 46.000 16.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 365.000 68.000 60.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -22.000 -16.000 0
Driftskostnader -18.000 -22.000 -16.000 0
Driftsresultat -18.000 -22.000 -16.000 0
Finansinntekter 300.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 300.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -230.000 0 0 0
Årsresultat 282.000 -22.000 -16.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum anleggsmidler 60.000 60.000 60.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 300.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 9.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 305.000 9.000 0 4.000
Sum eiendeler 365.000 69.000 60.000 64.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 -38.000 -16.000 0
Sum egenkapital 74.000 22.000 44.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -230.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 45.000 15.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 46.000 16.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 365.000 68.000 60.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 -37.000 -16.000 0
Likviditetsgrad 1 1 0.2 0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 0.2 0 1.1
Soliditet 20.3 32.4 73.3 93.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.9 2.1 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 77.3 -32.4 -26.7 0.0
Signatur
21.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex