Kleven Anleggsteknikk As
Juridisk navn:  Kleven Anleggsteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95973088
Tverrelvdalsveien 94A Tverrelvdalsveien 94A Fax:
9517 Alta 9517 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 899612132
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
49.47%
Resultat  
  
-80.56%
Egenkapital  
  
-11.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 704.000 471.000 1.953.000 7.000 439.000
Resultat: -576.000 -319.000 -30.000 -340.000 -72.000
Egenkapital: 3.383.000 3.826.000 4.078.000 4.107.000 -22.000
Regnskap for  Kleven Anleggsteknikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 704.000 471.000 1.953.000 7.000 439.000
Driftskostnader -1.281.000 -791.000 -1.986.000 -348.000 -510.000
Driftsresultat -576.000 -320.000 -32.000 -341.000 -72.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 0 0
Resultat før skatt -576.000 -319.000 -30.000 -340.000 -72.000
Skattekostnad 132.000 67.000 1.000 80.000 19.000
Årsresultat -444.000 -252.000 -29.000 -261.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.806.000 1.688.000 1.749.000 1.647.000 502.000
Sum omløpsmidler 730.000 2.315.000 2.751.000 3.678.000 143.000
Sum eiendeler 3.536.000 4.003.000 4.500.000 5.325.000 645.000
Sum opptjent egenkapital 3.323.000 3.766.000 4.018.000 4.047.000 -52.000
Sum egenkapital 3.383.000 3.826.000 4.078.000 4.107.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 298.000 1.100.000 664.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 177.000 124.000 117.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 3.536.000 4.003.000 4.500.000 5.324.000 645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 697.000 471.000 1.953.000 7.000 439.000
Andre inntekter 8.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 704.000 471.000 1.953.000 7.000 439.000
Varekostnad -338.000 -98.000 -285.000 0 -458.000
Lønninger -160.000 -129.000 -333.000 0 0
Avskrivning -277.000 -128.000 -256.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -506.000 -436.000 -1.112.000 -348.000 -52.000
Driftskostnader -1.281.000 -791.000 -1.986.000 -348.000 -510.000
Driftsresultat -576.000 -320.000 -32.000 -341.000 -72.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -444.000 -252.000 -29.000 -261.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 351.000 218.000 151.000 150.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.622.000 1.470.000 1.598.000 1.497.000 481.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.622.000 1.470.000 1.598.000 1.497.000 481.000
Sum finansielle anleggsmidler 833.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.806.000 1.688.000 1.749.000 1.647.000 502.000
Varebeholdning 89.000 89.000 89.000 96.000 96.000
Kundefordringer 564.000 352.000 0 0 0
Andre fordringer 62.000 68.000 119.000 188.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 1.806.000 2.543.000 3.394.000 29.000
Sum omløpsmidler 730.000 2.315.000 2.751.000 3.678.000 143.000
Sum eiendeler 3.536.000 4.003.000 4.500.000 5.325.000 645.000
Sum opptjent egenkapital 3.323.000 3.766.000 4.018.000 4.047.000 -52.000
Sum egenkapital 3.383.000 3.826.000 4.078.000 4.107.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 298.000 1.100.000 664.000
Leverandørgjeld 121.000 99.000 94.000 117.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 54.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 24.000 30.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 177.000 124.000 117.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 3.536.000 4.003.000 4.500.000 5.324.000 645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 577.000 2.138.000 2.627.000 3.561.000 140.000
Likviditetsgrad 1 4.8 13.1 22.2 31.4 47.7
Likviditetsgrad 2 4.2 12.6 21.5 30.7 15.7
Soliditet 95.7 95.6 90.6 77.1 -3.4
Resultatgrad -81.8 -67.9 -1.6 -4871.4 -16.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.3 -30.3
Total kapitalrentabilitet -16.3 -7.9 -0.6 -6.4 -11.2
Signatur
31.05.2018
SIGNATUR
KLEVEN IVAR
Prokurister
24.05.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex