Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjerringholmen Vann Og Avløpslag Sa
Juridisk navn:  Kjerringholmen Vann Og Avløpslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Øivind Rønning Støperiveien 52 Kjerringholmen Fax:
2010 Strømmen 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 990446539
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/20/2006
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.39%
Resultat  
  
45.38%
Egenkapital  
  
62.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 82.000 67.000 67.000 67.000 65.000
Resultat: -195.000 -357.000 -352.000 -399.000 -388.000
Egenkapital: 1.214.000 747.000 1.104.000 1.458.000 1.712.000
Regnskap for  Kjerringholmen Vann Og Avløpslag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 82.000 67.000 67.000 67.000 65.000
Driftskostnader -278.000 -425.000 -420.000 -472.000 -458.000
Driftsresultat -197.000 -358.000 -353.000 -405.000 -393.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 6.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 6.000 5.000
Resultat før skatt -195.000 -357.000 -352.000 -399.000 -388.000
Skattekostnad -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Årsresultat -197.000 -358.000 -353.000 -400.000 -389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 193.000 580.000 967.000 1.354.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 554.000 530.000 549.000 404.000
Sum eiendeler 1.216.000 747.000 1.110.000 1.516.000 1.758.000
Sum opptjent egenkapital -3.591.000 -3.395.000 -3.037.000 -2.684.000 -2.284.000
Sum egenkapital 1.214.000 747.000 1.104.000 1.458.000 1.712.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 1.000 6.000 58.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 1.217.000 747.000 1.110.000 1.515.000 1.758.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.000 67.000 67.000 67.000 65.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 82.000 67.000 67.000 67.000 65.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -193.000 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -38.000 -33.000 -85.000 -71.000
Driftskostnader -278.000 -425.000 -420.000 -472.000 -458.000
Driftsresultat -197.000 -358.000 -353.000 -405.000 -393.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 6.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 2.000 6.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 -358.000 -353.000 -400.000 -389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 79.000 193.000 580.000 967.000 1.354.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 79.000 193.000 580.000 967.000 1.354.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 79.000 193.000 580.000 967.000 1.354.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 9.000 0
Andre fordringer 33.000 7.000 8.000 4.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.101.000 547.000 522.000 536.000 392.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 554.000 530.000 549.000 404.000
Sum eiendeler 1.216.000 747.000 1.110.000 1.516.000 1.758.000
Sum opptjent egenkapital -3.591.000 -3.395.000 -3.037.000 -2.684.000 -2.284.000
Sum egenkapital 1.214.000 747.000 1.104.000 1.458.000 1.712.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 4.000 9.000 45.000
Betalbar skatt 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 48.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 1.000 6.000 58.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 1.217.000 747.000 1.110.000 1.515.000 1.758.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.134.000 553.000 524.000 491.000 358.000
Likviditetsgrad 1 3 5 88.3 9.5 8.8
Likviditetsgrad 2 3 5 88.3 9.5 8.8
Soliditet 99.8 99.9 99.5 96.2 97.4
Resultatgrad -240.2 -534.3 -526.9 -604.5 -604.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -47.7 -31.6 -26.3 -22.1
Signatur
18.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex