Kjelstad Bakeri As
Juridisk navn:  Kjelstad Bakeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61143900
Industrivegen 10 Industrivegen 10 Fax: 61160969
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 939459391
Aksjekapital: 6.496.000 NOK
Antall ansatte: 139
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.72%
Resultat  
  
-59.29%
Egenkapital  
  
4.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 126.399.000 127.319.000 140.572.000 186.497.000 232.947.000
Resultat: 320.000 786.000 -1.406.000 -9.058.000 -381.000
Egenkapital: 25.824.000 24.811.000 23.432.000 23.806.000 35.023.000
Regnskap for  Kjelstad Bakeri As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 126.399.000 127.319.000 140.572.000 186.497.000 232.947.000
Driftskostnader -125.447.000 -125.706.000 -141.179.000 -194.349.000 -231.177.000
Driftsresultat 952.000 1.613.000 -606.000 -7.853.000 1.770.000
Finansinntekter 95.000 12.000 104.000 32.000 99.000
Finanskostnader -727.000 -839.000 -904.000 -1.238.000 -2.250.000
Finans -632.000 -827.000 -800.000 -1.206.000 -2.151.000
Resultat før skatt 320.000 786.000 -1.406.000 -9.058.000 -381.000
Skattekostnad 692.000 594.000 1.032.000 3.052.000 46.000
Årsresultat 1.012.000 1.380.000 -374.000 -6.006.000 -335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.201.000 43.681.000 49.508.000 49.715.000 61.695.000
Sum omløpsmidler 28.716.000 27.955.000 29.395.000 29.925.000 49.134.000
Sum eiendeler 66.917.000 71.636.000 78.903.000 79.640.000 110.829.000
Sum opptjent egenkapital 13.428.000 12.415.000 11.036.000 11.410.000 17.923.000
Sum egenkapital 25.824.000 24.811.000 23.432.000 23.806.000 35.023.000
Sum langsiktig gjeld 15.964.000 23.716.000 28.946.000 30.887.000 40.317.000
Sum kortsiktig gjeld 25.129.000 23.110.000 26.525.000 24.947.000 35.489.000
Sum gjeld og egenkapital 66.917.000 71.637.000 78.903.000 79.640.000 110.829.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.399.000 127.319.000 140.572.000 186.497.000 232.947.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 126.399.000 127.319.000 140.572.000 186.497.000 232.947.000
Varekostnad -43.248.000 -43.473.000 -50.434.000 -66.507.000 -83.646.000
Lønninger -45.854.000 -45.953.000 -52.210.000 -69.830.000 -79.406.000
Avskrivning -6.242.000 -6.389.000 -6.550.000 -8.690.000 -9.636.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.103.000 -29.891.000 -31.985.000 -49.322.000 -58.489.000
Driftskostnader -125.447.000 -125.706.000 -141.179.000 -194.349.000 -231.177.000
Driftsresultat 952.000 1.613.000 -606.000 -7.853.000 1.770.000
Finansinntekter 95.000 12.000 104.000 32.000 99.000
Finanskostnader -727.000 -839.000 -904.000 -1.238.000 -2.250.000
Finans -632.000 -827.000 -800.000 -1.206.000 -2.151.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.012.000 1.380.000 -374.000 -6.006.000 -335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 149.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 149.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.894.000 41.845.000 47.764.000 47.580.000 61.138.000
Sum varige driftsmidler 36.894.000 41.845.000 47.764.000 47.580.000 61.138.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.308.000 1.835.000 1.744.000 2.135.000 408.000
Sum anleggsmidler 38.201.000 43.681.000 49.508.000 49.715.000 61.695.000
Varebeholdning 8.462.000 9.764.000 8.068.000 8.817.000 12.849.000
Kundefordringer 13.530.000 11.855.000 14.267.000 12.222.000 29.540.000
Andre fordringer 5.139.000 4.839.000 4.582.000 4.122.000 4.280.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.579.000 1.497.000 2.478.000 4.764.000 2.467.000
Sum omløpsmidler 28.716.000 27.955.000 29.395.000 29.925.000 49.134.000
Sum eiendeler 66.917.000 71.636.000 78.903.000 79.640.000 110.829.000
Sum opptjent egenkapital 13.428.000 12.415.000 11.036.000 11.410.000 17.923.000
Sum egenkapital 25.824.000 24.811.000 23.432.000 23.806.000 35.023.000
Sum avsetninger til forpliktelser 109.000 802.000 1.396.000 2.427.000 6.568.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.133.000 120.000 3.842.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.964.000 23.716.000 28.946.000 30.887.000 40.317.000
Leverandørgjeld 8.558.000 10.272.000 8.551.000 9.686.000 19.104.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.299.000 3.443.000 4.227.000 4.140.000 3.116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.139.000 9.275.000 9.904.000 11.122.000 13.268.000
Sum kortsiktig gjeld 25.129.000 23.110.000 26.525.000 24.947.000 35.489.000
Sum gjeld og egenkapital 66.917.000 71.637.000 78.903.000 79.640.000 110.829.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.587.000 4.845.000 2.870.000 4.978.000 13.645.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1
Soliditet 38.6 34.6 29.7 29.9 31.6
Resultatgrad 0.8 1.3 -0.4 -4.2 0.8
Rentedekningsgrad 1.3 1.9 -0.7 -6.3 0.8
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.4 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 1.6 2.3 -0.6 -9.8 1.7
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex