Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjøtt- Og Fjørfebransjens Landsforbund
Juridisk navn:  Kjøtt- Og Fjørfebransjens Landsforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23244470
Østensjøveien 39 Østensjøveien 39 Fax: 23244480
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 957829139
Aksjekapital: 57.473.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.16%
Resultat  
  
-44.55%
Egenkapital  
  
3.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.226.000 1.228.000 1.237.000 1.582.000 1.220.000
Resultat: 2.735.000 4.932.000 24.532.000 -2.672.000 662.000
Egenkapital: 87.059.000 84.324.000 79.333.000 54.801.000 57.473.000
Regnskap for  Kjøtt- Og Fjørfebransjens Landsforbund
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.226.000 1.228.000 1.237.000 1.582.000 1.220.000
Driftskostnader -5.768.000 -5.643.000 -4.537.000 -5.159.000 -4.534.000
Driftsresultat -4.542.000 -4.415.000 -3.299.000 -3.578.000 -3.315.000
Finansinntekter 7.652.000 -1.796.000 31.801.000 7.068.000 5.414.000
Finanskostnader -375.000 -337.000 -3.776.000 -719.000 -1.438.000
Finans 7.277.000 -2.133.000 28.025.000 6.349.000 3.976.000
Resultat før skatt 2.735.000 4.932.000 24.532.000 -2.672.000 662.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.735.000 4.932.000 24.532.000 -2.672.000 662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.814.000 29.142.000 37.808.000 23.228.000 21.680.000
Sum omløpsmidler 59.406.000 56.799.000 44.878.000 35.824.000 39.101.000
Sum eiendeler 93.220.000 85.941.000 82.686.000 59.052.000 60.781.000
Sum opptjent egenkapital 87.059.000 84.324.000 79.333.000 54.801.000 0
Sum egenkapital 87.059.000 84.324.000 79.333.000 54.801.000 57.473.000
Sum langsiktig gjeld 4.459.000 0 493.000 493.000 493.000
Sum kortsiktig gjeld 1.702.000 1.617.000 2.861.000 3.759.000 2.815.000
Sum gjeld og egenkapital 93.220.000 85.941.000 82.687.000 59.053.000 60.781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.226.000 1.228.000 1.237.000 1.582.000 1.220.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.226.000 1.228.000 1.237.000 1.582.000 1.220.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.074.000 -3.876.000 -3.169.000 -3.088.000 -2.771.000
Avskrivning 0 0 -39.000 -18.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.694.000 -1.767.000 -1.329.000 -2.053.000 -1.732.000
Driftskostnader -5.768.000 -5.643.000 -4.537.000 -5.159.000 -4.534.000
Driftsresultat -4.542.000 -4.415.000 -3.299.000 -3.578.000 -3.315.000
Finansinntekter 7.652.000 -1.796.000 31.801.000 7.068.000 5.414.000
Finanskostnader -375.000 -337.000 -3.776.000 -719.000 -1.438.000
Finans 7.277.000 -2.133.000 28.025.000 6.349.000 3.976.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.735.000 4.932.000 24.532.000 -2.672.000 662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 39.000 57.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 39.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.814.000 29.142.000 37.808.000 23.189.000 21.623.000
Sum anleggsmidler 33.814.000 29.142.000 37.808.000 23.228.000 21.680.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 1.478.000 1.570.000 1.530.000
Andre fordringer 247.000 534.000 275.000 728.000 435.000
Sum investeringer 45.459.000 27.468.000 40.083.000 31.049.000 34.493.000
Kasse, bank 13.700.000 28.794.000 3.042.000 2.478.000 2.642.000
Sum omløpsmidler 59.406.000 56.799.000 44.878.000 35.824.000 39.101.000
Sum eiendeler 93.220.000 85.941.000 82.686.000 59.052.000 60.781.000
Sum opptjent egenkapital 87.059.000 84.324.000 79.333.000 54.801.000 0
Sum egenkapital 87.059.000 84.324.000 79.333.000 54.801.000 57.473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.240.000 810.000
Sum langsiktig gjeld 4.459.000 0 493.000 493.000 493.000
Leverandørgjeld 165.000 55.000 1.384.000 1.100.000 556.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 285.000 343.000 247.000 199.000 216.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.252.000 1.219.000 1.230.000 1.219.000 1.233.000
Sum kortsiktig gjeld 1.702.000 1.617.000 2.861.000 3.759.000 2.815.000
Sum gjeld og egenkapital 93.220.000 85.941.000 82.687.000 59.053.000 60.781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.704.000 55.182.000 42.017.000 32.065.000 36.286.000
Likviditetsgrad 1 34.9 35.1 15.7 9.5 13.9
Likviditetsgrad 2 34.9 35.1 15.7 9.6 13.9
Soliditet 93.4 98.1 95.9 92.8 94.6
Resultatgrad -370.5 -359.5 -266.7 -226.2 -271.7
Rentedekningsgrad -12.1 -13.1 -0.9 4.9 1.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 -7.2 34.5 5.9 3.5
Signatur
08.07.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex