Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kinosør AS
Juridisk navn:  Kinosør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38104200
Postboks 356 Vestre Strandgate 7 Fax: 38104218
4663 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 988238244
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 72
Etableringsdato: 5/4/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.7%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 66.778.000 65.659.000 73.792.000 67.698.000 66.809.000
Resultat: 0 6.017.000 10.330.000 7.993.000 2.265.000
Egenkapital: 0 6.380.000 7.743.000 7.087.000 6.953.000
Regnskap for  Kinosør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 66.778.000 65.659.000 73.792.000 67.698.000 66.809.000
Driftskostnader -62.450.000 -59.773.000 -63.797.000 -59.843.000 -64.629.000
Driftsresultat 4.327.000 5.886.000 9.994.000 7.856.000 2.181.000
Finansinntekter 0 135.000 345.000 219.000 284.000
Finanskostnader 0 -3.000 -9.000 -81.000 -199.000
Finans 0 132.000 336.000 138.000 85.000
Resultat før skatt 0 6.017.000 10.330.000 7.993.000 2.265.000
Skattekostnad 0 -1.504.000 -2.615.000 -2.249.000 -627.000
Årsresultat 0 4.513.000 7.715.000 5.744.000 1.638.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 14.504.000 15.704.000 12.639.000 12.786.000
Sum omløpsmidler 0 11.012.000 15.377.000 15.706.000 12.848.000
Sum eiendeler 0 25.516.000 31.081.000 28.345.000 25.634.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 789.000 134.000 0
Sum egenkapital 0 6.380.000 7.743.000 7.087.000 6.953.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.837.000 3.429.000 4.071.000 5.393.000
Sum kortsiktig gjeld 13.920.000 16.300.000 19.909.000 17.186.000 13.287.000
Sum gjeld og egenkapital 13.920.000 25.517.000 31.080.000 28.344.000 25.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.699.000 64.584.000 72.505.000 66.285.000 60.783.000
Andre inntekter 1.079.000 1.075.000 1.286.000 1.414.000 6.026.000
Driftsinntekter 66.778.000 65.659.000 73.792.000 67.698.000 66.809.000
Varekostnad -24.311.000 -23.902.000 -27.086.000 -24.898.000 -25.660.000
Lønninger -18.471.000 -17.233.000 -17.928.000 -16.960.000 -18.719.000
Avskrivning -2.984.000 -2.878.000 -2.938.000 -2.479.000 -3.187.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.684.000 -15.760.000 -15.845.000 -15.506.000 -17.063.000
Driftskostnader -62.450.000 -59.773.000 -63.797.000 -59.843.000 -64.629.000
Driftsresultat 4.327.000 5.886.000 9.994.000 7.856.000 2.181.000
Finansinntekter 0 135.000 345.000 219.000 284.000
Finanskostnader 0 -3.000 -9.000 -81.000 -199.000
Finans 0 132.000 336.000 138.000 85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.876.000 -7.060.000 -5.610.000 -3.000.000
Årsresultat 0 4.513.000 7.715.000 5.744.000 1.638.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 715.000 806.000 822.000 1.087.000
Fast eiendom 0 0 0 0 1.133.000
Maskiner anlegg 0 9.375.000 9.953.000 7.398.000 6.515.000
Driftsløsøre 0 3.068.000 3.700.000 2.649.000 2.444.000
Sum varige driftsmidler 0 12.443.000 13.653.000 10.047.000 10.092.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.346.000 1.245.000 1.770.000 1.606.000
Sum anleggsmidler 0 14.504.000 15.704.000 12.639.000 12.786.000
Varebeholdning 0 725.000 820.000 786.000 904.000
Kundefordringer 0 2.209.000 2.225.000 1.789.000 1.781.000
Andre fordringer 0 317.000 512.000 1.472.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 7.761.000 11.820.000 11.659.000 9.692.000
Sum omløpsmidler 0 11.012.000 15.377.000 15.706.000 12.848.000
Sum eiendeler 0 25.516.000 31.081.000 28.345.000 25.634.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 789.000 134.000 0
Sum egenkapital 0 6.380.000 7.743.000 7.087.000 6.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.837.000 3.429.000 3.696.000 4.518.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.837.000 3.429.000 4.071.000 5.393.000
Leverandørgjeld 0 3.411.000 4.372.000 4.358.000 4.829.000
Betalbar skatt 1.160.000 1.415.000 2.608.000 1.984.000 670.000
Skyldig offentlige avgifter 1.075.000 1.129.000 1.055.000 1.180.000 1.318.000
Utbytte 0 -5.876.000 -7.060.000 -5.610.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.953.000 4.469.000 4.814.000 4.055.000 3.470.000
Sum kortsiktig gjeld 13.920.000 16.300.000 19.909.000 17.186.000 13.287.000
Sum gjeld og egenkapital 13.920.000 25.517.000 31.080.000 28.344.000 25.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.920.000 -5.288.000 -4.532.000 -1.480.000 -439.000
Likviditetsgrad 1 0 0.7 0.8 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0.6 0.7 0.9 0.9
Soliditet 0 2 24.9 25.0 27.1
Resultatgrad 6.5 9 13.5 11.6 3.3
Rentedekningsgrad 1 1110.4 99.7 12.4
Gjeldsgrad 3 3 3.0 2.7
Total kapitalrentabilitet 31.1 23.6 33.3 28.5 9.6
Signatur
24.12.2014
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2019
PROKURA
ANDERSEN SKARNING KIM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex