Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
King Crab House Brasseri & Bar As
Juridisk navn:  King Crab House Brasseri & Bar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78473006
Postboks 313 Sjøgata 6 Fax:
9751 Honningsvåg 9750 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 971153180
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 9/26/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.78%
Resultat  
  
24.96%
Egenkapital  
  
56.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.168.000 3.600.000 2.911.000 2.333.000 2.161.000
Resultat: -490.000 -653.000 -203.000 -97.000 -225.000
Egenkapital: -567.000 -1.297.000 -1.750.000 -1.546.000 -1.449.000
Regnskap for  King Crab House Brasseri & Bar As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.168.000 3.600.000 2.911.000 2.333.000 2.161.000
Driftskostnader -4.647.000 -4.250.000 -3.112.000 -2.431.000 -2.377.000
Driftsresultat -479.000 -651.000 -201.000 -99.000 -217.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 3.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 -2.000 -5.000 -11.000
Finans -12.000 -2.000 -2.000 1.000 -8.000
Resultat før skatt -490.000 -653.000 -203.000 -97.000 -225.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -490.000 -653.000 -203.000 -97.000 -225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 171.000 233.000 350.000 434.000
Sum omløpsmidler 333.000 309.000 99.000 171.000 94.000
Sum eiendeler 417.000 480.000 332.000 521.000 528.000
Sum opptjent egenkapital -767.000 -1.497.000 -1.950.000 -1.746.000 -1.649.000
Sum egenkapital -567.000 -1.297.000 -1.750.000 -1.546.000 -1.449.000
Sum langsiktig gjeld 296.000 1.360.000 1.847.000 1.779.000 1.800.000
Sum kortsiktig gjeld 688.000 416.000 235.000 288.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 417.000 479.000 332.000 521.000 527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.144.000 3.600.000 2.886.000 2.333.000 2.161.000
Andre inntekter 24.000 0 26.000 0 0
Driftsinntekter 4.168.000 3.600.000 2.911.000 2.333.000 2.161.000
Varekostnad -1.475.000 -1.870.000 -1.281.000 -768.000 -703.000
Lønninger -2.207.000 -1.520.000 -1.022.000 -1.034.000 -1.033.000
Avskrivning -108.000 -118.000 -117.000 -115.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -857.000 -742.000 -692.000 -514.000 -530.000
Driftskostnader -4.647.000 -4.250.000 -3.112.000 -2.431.000 -2.377.000
Driftsresultat -479.000 -651.000 -201.000 -99.000 -217.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 3.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 -2.000 -5.000 -11.000
Finans -12.000 -2.000 -2.000 1.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -490.000 -653.000 -203.000 -97.000 -225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 171.000 233.000 350.000 434.000
Sum varige driftsmidler 84.000 171.000 233.000 350.000 434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.000 171.000 233.000 350.000 434.000
Varebeholdning 157.000 66.000 55.000 45.000 57.000
Kundefordringer 41.000 50.000 9.000 51.000 8.000
Andre fordringer 3.000 0 8.000 18.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 132.000 193.000 28.000 57.000 22.000
Sum omløpsmidler 333.000 309.000 99.000 171.000 94.000
Sum eiendeler 417.000 480.000 332.000 521.000 528.000
Sum opptjent egenkapital -767.000 -1.497.000 -1.950.000 -1.746.000 -1.649.000
Sum egenkapital -567.000 -1.297.000 -1.750.000 -1.546.000 -1.449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 296.000 1.360.000 1.847.000 1.779.000 1.800.000
Leverandørgjeld 180.000 233.000 58.000 42.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 78.000 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 312.000 106.000 178.000 246.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 688.000 416.000 235.000 288.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 417.000 479.000 332.000 521.000 527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -355.000 -107.000 -136.000 -117.000 -82.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.4 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.2 0.4 0.3
Soliditet -270.8 -527.1 -296.7 -275.0
Resultatgrad -11.5 -18.1 -6.9 -4.2 -10.0
Rentedekningsgrad -39.9 -325.5 -100.5 -19.8 -19.5
Gjeldsgrad -1.7 -1.4 -1.2 -1.3 -1.4
Total kapitalrentabilitet -114.9 -135.9 -60.5 -17.9 -40.6
Signatur
01.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex