Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Khamsin Invest Ltd
Juridisk navn:  Khamsin Invest Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bekkefaret 13E Bekkefaret 13E Fax:
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 912890597
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/19/2013
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Kala As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-37.66%
Egenkapital  
  
-281.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 134.000 0 140.000 223.000 223.000
Resultat: -106.000 -77.000 41.000 73.000 73.000
Egenkapital: -145.000 -38.000 38.000 8.000 8.000
Regnskap for  Khamsin Invest Ltd
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 134.000 0 140.000 223.000 223.000
Driftskostnader -239.000 -77.000 -99.000 -150.000 -150.000
Driftsresultat -106.000 -77.000 41.000 73.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -106.000 -77.000 41.000 73.000 73.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 -5.000 -5.000
Årsresultat -106.000 -77.000 30.000 68.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Sum omløpsmidler 42.000 14.000 85.000 47.000 47.000
Sum eiendeler 57.000 29.000 100.000 47.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -145.000 -38.000 38.000 8.000 8.000
Sum egenkapital -145.000 -38.000 38.000 8.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 67.000 61.000 38.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 56.000 29.000 99.000 46.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.000 0 140.000 10.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0 213.000 213.000
Driftsinntekter 134.000 0 140.000 223.000 223.000
Varekostnad 0 0 0 -80.000 -80.000
Lønninger -1.000 -7.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -238.000 -70.000 -99.000 -70.000 -70.000
Driftskostnader -239.000 -77.000 -99.000 -150.000 -150.000
Driftsresultat -106.000 -77.000 41.000 73.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -77.000 30.000 68.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 13.000 0 28.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 1.000 85.000 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 42.000 14.000 85.000 47.000 47.000
Sum eiendeler 57.000 29.000 100.000 47.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -145.000 -38.000 38.000 8.000 8.000
Sum egenkapital -145.000 -38.000 38.000 8.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 11.000 5.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 19.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 67.000 31.000 34.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 67.000 61.000 38.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 56.000 29.000 99.000 46.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -159.000 -53.000 24.000 9.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 1.4 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 1.4 1.3 1.3
Soliditet -258.9 38.4 17.4 17.4
Resultatgrad -79.1 29.3 32.7 32.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.8 1.6 4.8 4.8
Total kapitalrentabilitet -189.3 -265.5 41.4 158.7 158.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex