Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Khamsin Invest As
Juridisk navn:  Khamsin Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jørnsebakken 12 Jørnsebakken 12 Fax:
1444 Drøbak 1444 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 821172942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/17/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kala As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -68.000
Egenkapital: -43.000
Regnskap for  Khamsin Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -67.000
Driftsresultat -68.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -68.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 9.000
Sum opptjent egenkapital -68.000
Sum egenkapital -43.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger -1.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -66.000
Driftskostnader -67.000
Driftsresultat -68.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 9.000
Sum opptjent egenkapital -68.000
Sum egenkapital -43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 13.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
10.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex