Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Khamsin AS
Juridisk navn:  Khamsin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48135141
Drammensveien 167 Drammensveien 167 Fax:
0277 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995409623
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/25/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Trippel-R - Bøghs Regnskap Rapporter
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
443.79%
Egenkapital  
  
3.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 300.000 0 4.411.000 1.013.000 416.000
Resultat: 526.000 -153.000 10.162.000 5.420.000 23.647.000
Egenkapital: 16.235.000 15.710.000 15.862.000 5.700.000 10.280.000
Regnskap for  Khamsin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 300.000 0 4.411.000 1.013.000 416.000
Driftskostnader -278.000 -630.000 -1.814.000 -2.247.000 -1.935.000
Driftsresultat 22.000 -630.000 2.597.000 -1.234.000 -1.518.000
Finansinntekter 600.000 520.000 7.650.000 7.508.000 26.683.000
Finanskostnader -97.000 -43.000 -84.000 -855.000 -1.517.000
Finans 503.000 477.000 7.566.000 6.653.000 25.166.000
Resultat før skatt 526.000 -153.000 10.162.000 5.420.000 23.647.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 526.000 -153.000 10.162.000 5.420.000 23.647.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.149.000 23.940.000 8.530.000 33.767.000 607.000
Sum omløpsmidler 1.553.000 853.000 8.393.000 5.223.000 57.025.000
Sum eiendeler 21.702.000 24.793.000 16.923.000 38.990.000 57.632.000
Sum opptjent egenkapital 15.047.000 14.521.000 14.674.000 4.512.000 9.092.000
Sum egenkapital 16.235.000 15.710.000 15.862.000 5.700.000 10.280.000
Sum langsiktig gjeld 5.250.000 8.250.000 0 21.000.000 25.063.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 833.000 1.062.000 12.290.000 22.289.000
Sum gjeld og egenkapital 21.703.000 24.793.000 16.925.000 38.991.000 57.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 100.000 400.000 100.000
Andre inntekter 300.000 0 4.311.000 613.000 316.000
Driftsinntekter 300.000 0 4.411.000 1.013.000 416.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -500.000 -1.408.000 -1.351.000 -1.361.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -130.000 -406.000 -896.000 -574.000
Driftskostnader -278.000 -630.000 -1.814.000 -2.247.000 -1.935.000
Driftsresultat 22.000 -630.000 2.597.000 -1.234.000 -1.518.000
Finansinntekter 600.000 520.000 7.650.000 7.508.000 26.683.000
Finanskostnader -97.000 -43.000 -84.000 -855.000 -1.517.000
Finans 503.000 477.000 7.566.000 6.653.000 25.166.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -10.000.000 -20.000.000
Årsresultat 526.000 -153.000 10.162.000 5.420.000 23.647.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 28.732.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 28.732.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.149.000 23.940.000 8.530.000 5.035.000 607.000
Sum anleggsmidler 20.149.000 23.940.000 8.530.000 33.767.000 607.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 300.000 0 1.303.000 200.000 0
Andre fordringer 690.000 597.000 277.000 16.000 55.550.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 563.000 256.000 6.814.000 5.007.000 1.475.000
Sum omløpsmidler 1.553.000 853.000 8.393.000 5.223.000 57.025.000
Sum eiendeler 21.702.000 24.793.000 16.923.000 38.990.000 57.632.000
Sum opptjent egenkapital 15.047.000 14.521.000 14.674.000 4.512.000 9.092.000
Sum egenkapital 16.235.000 15.710.000 15.862.000 5.700.000 10.280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.250.000 8.250.000 0 21.000.000 25.063.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 246.000 38.000 74.000 728.000
Utbytte 0 0 0 -10.000.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 217.000 588.000 1.024.000 2.216.000 1.561.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 833.000 1.062.000 12.290.000 22.289.000
Sum gjeld og egenkapital 21.703.000 24.793.000 16.925.000 38.991.000 57.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.336.000 20.000 7.331.000 -7.067.000 34.736.000
Likviditetsgrad 1 7.2 1 7.9 0.4 2.6
Likviditetsgrad 2 7.2 1 7.9 0.4 2.6
Soliditet 74.8 63.4 93.7 14.6 17.8
Resultatgrad 7.3 58.9 -121.8 -364.9
Rentedekningsgrad 0.2 -14.7 30.9 -1.4 16.6
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.1 5.8 4.6
Total kapitalrentabilitet 2.9 -0.4 60.5 16.1 43.7
Signatur
24.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex