Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Khamché As
Juridisk navn:  Khamché As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ché Geldard Flesviklia 33 C/O Ché Geldard Flesviklia 33 Fax:
2093 Feiring 2093 Feiring
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 918150056
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8.33%
Egenkapital  
  
-91.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -11.000 -12.000 -6.000 -6.000
Egenkapital: 1.000 12.000 24.000 24.000
Regnskap for  Khamché As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -4.000 -12.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0 0
Finans -8.000 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -12.000 -6.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -12.000 -6.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 260.000 260.000 20.000 20.000
Sum omløpsmidler 5.000 9.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 265.000 269.000 50.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -18.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 1.000 12.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 256.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 0 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 265.000 268.000 50.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -4.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -4.000 -12.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0 0
Finans -8.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -12.000 -6.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 260.000 260.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 260.000 260.000 20.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 9.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 5.000 9.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 265.000 269.000 50.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -18.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 1.000 12.000 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 256.000 20.000 20.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 0 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 0 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 265.000 268.000 50.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -259.000 9.000 24.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0 5 5.0
Likviditetsgrad 2 0 0 5 5.1
Soliditet 0.4 4.5 4 48.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 2 21.3 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -1.5 -4.5 -12.0
Signatur
07.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex