Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Khambi As
Juridisk navn:  Khambi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Drammensveien 882 Drammensveien 882 Fax:
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 912713202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/22/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
173.28%
Resultat  
  
-285.88%
Egenkapital  
  
-139.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 716.000 262.000 0 0 0
Resultat: -328.000 -85.000 -24.000 -96.000 -73.000
Egenkapital: -443.000 -185.000 -117.000 -100.000 -27.000
Regnskap for  Khambi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 716.000 262.000 0 0 0
Driftskostnader -1.040.000 -348.000 -24.000 -97.000 -73.000
Driftsresultat -324.000 -85.000 -24.000 -96.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -328.000 -85.000 -24.000 -96.000 -73.000
Skattekostnad 69.000 18.000 4.000 23.000 20.000
Årsresultat -258.000 -68.000 -20.000 -74.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.000 135.000 98.000 118.000 44.000
Sum omløpsmidler 34.000 23.000 0 0 7.000
Sum eiendeler 213.000 158.000 98.000 118.000 51.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -218.000 -150.000 -130.000 -57.000
Sum egenkapital -443.000 -185.000 -117.000 -100.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 656.000 342.000 215.000 219.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 213.000 157.000 98.000 119.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 703.000 262.000 0 0 0
Andre inntekter 13.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 716.000 262.000 0 0 0
Varekostnad -350.000 -133.000 0 0 0
Lønninger -351.000 -72.000 0 0 0
Avskrivning -25.000 -33.000 -24.000 -19.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -314.000 -110.000 0 -78.000 -71.000
Driftskostnader -1.040.000 -348.000 -24.000 -97.000 -73.000
Driftsresultat -324.000 -85.000 -24.000 -96.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -258.000 -68.000 -20.000 -74.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 133.000 64.000 46.000 42.000 20.000
Fast eiendom 0 0 28.000 45.000 24.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 71.000 23.000 30.000 0
Sum varige driftsmidler 45.000 71.000 51.000 75.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 179.000 135.000 98.000 118.000 44.000
Varebeholdning 9.000 9.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 13.000 0 0 7.000
Sum omløpsmidler 34.000 23.000 0 0 7.000
Sum eiendeler 213.000 158.000 98.000 118.000 51.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -218.000 -150.000 -130.000 -57.000
Sum egenkapital -443.000 -185.000 -117.000 -100.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 247.000 112.000 0 0 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 24.000 -9.000 -9.000 -6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 383.000 207.000 224.000 227.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 656.000 342.000 215.000 219.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 213.000 157.000 98.000 119.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -622.000 -319.000 -215.000 -219.000 -70.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -117.8 -119.4 -84.0 -54.0
Resultatgrad -45.3 -32.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 -1.8 -1.8 -2.2 -2.9
Total kapitalrentabilitet -152.1 -54.1 -24.5 -80.7 -146.0
Signatur
01.03.2019
Prokurister
01.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex