Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Keyframe Kommunikasjon AS
Juridisk navn:  Keyframe Kommunikasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98074977
Skrabekkveien 2 Skrabekkveien 2 Fax:
3292 Stavern 3292 Stavern
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 990115230
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.53%
Resultat  
  
-67.65%
Egenkapital  
  
45.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.000 34.000 42.000 45.000 12.000
Resultat: 11.000 34.000 41.000 44.000 11.000
Egenkapital: -13.000 -24.000 -58.000 -99.000 -144.000
Regnskap for  Keyframe Kommunikasjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.000 34.000 42.000 45.000 12.000
Driftskostnader -31.000 0 -1.000 0 -2.000
Driftsresultat 11.000 34.000 41.000 44.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 1.000
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 11.000 34.000 41.000 44.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 34.000 41.000 44.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 18.000 7.000 12.000 2.000 1.000
Sum eiendeler 18.000 7.000 12.000 2.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -113.000 -124.000 -158.000 -199.000 -244.000
Sum egenkapital -13.000 -24.000 -58.000 -99.000 -144.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 -27.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 32.000 98.000 101.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 8.000 13.000 2.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 34.000 42.000 45.000 12.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.000 34.000 42.000 45.000 12.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 7.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 0 0 0 -9.000
Driftskostnader -31.000 0 -1.000 0 -2.000
Driftsresultat 11.000 34.000 41.000 44.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 1.000
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 34.000 41.000 44.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 7.000 12.000 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 18.000 7.000 12.000 2.000 1.000
Sum eiendeler 18.000 7.000 12.000 2.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -113.000 -124.000 -158.000 -199.000 -244.000
Sum egenkapital -13.000 -24.000 -58.000 -99.000 -144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 -27.000 0 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 32.000 98.000 101.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 32.000 98.000 101.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 8.000 13.000 2.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -25.000 -86.000 -99.000 -143.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.2 0.1 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 0.1 0 0.1
Soliditet -68.4 -446.2 -14400.0
Resultatgrad 26.2 1 97.6 97.8 83.3
Rentedekningsgrad -10.0
Gjeldsgrad -2.5 -1.3 -1.2 -1.0
Total kapitalrentabilitet 57.9 4 315.4 2 1000.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex