Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Keroc Holding As
Juridisk navn:  Keroc Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90512149
Østre Aker Vei 243 Østre Aker Vei 243 Fax:
0976 Oslo 976 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915971156
Aksjekapital: 80.000 NOK
Etableringsdato: 6/22/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skatteeksperten As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -7.000 -8.000 -11.000
Egenkapital: 5.000 10.000 16.000 22.000
Regnskap for  Keroc Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -7.000 -8.000 -11.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -8.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -7.000 -8.000 -11.000
Skattekostnad 2.000 2.000 0 0
Årsresultat -6.000 -5.000 -6.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 7.000 5.000 3.000
Sum omløpsmidler 6.000 3.000 11.000 19.000
Sum eiendeler 14.000 10.000 16.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -20.000 -14.000 -8.000
Sum egenkapital 5.000 10.000 16.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 15.000 10.000 16.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -8.000 -11.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -8.000 -11.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -8.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -5.000 -6.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 7.000 5.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 7.000 5.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 3.000 11.000 19.000
Sum omløpsmidler 6.000 3.000 11.000 19.000
Sum eiendeler 14.000 10.000 16.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -20.000 -14.000 -8.000
Sum egenkapital 5.000 10.000 16.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 15.000 10.000 16.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 3.000 11.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0 0 0.0
Soliditet 33.3 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -46.7 -50.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex