Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Keroc As
Juridisk navn:  Keroc As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40598625
Østre Aker Vei 243 Østre Aker Vei 243 Fax:
0976 Oslo 976 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912380912
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 8/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Norus Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.44%
Resultat  
  
-101.2%
Egenkapital  
  
-29.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.597.000 21.502.000 26.658.000 9.016.000 4.385.000
Resultat: -11.000 917.000 2.023.000 50.000 59.000
Egenkapital: 1.107.000 1.573.000 1.567.000 73.000 96.000
Regnskap for  Keroc As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.597.000 21.502.000 26.658.000 9.016.000 4.385.000
Driftskostnader -21.609.000 -20.589.000 -24.641.000 -8.953.000 -4.318.000
Driftsresultat -13.000 912.000 2.017.000 63.000 67.000
Finansinntekter 8..000 6.000 25.000 4.000 3.000
Finanskostnader -3000 -2.000 -18.000 -17.000 -11.000
Finans 1..000 4.000 7.000 -13.000 -8.000
Resultat før skatt -11.000 917.000 2.023.000 50.000 59.000
Skattekostnad -22.000 -211.000 -486.000 -13.000 -15.000
Årsresultat -33.000 706.000 1.537.000 38.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 394.000 394.000 441.000 215.000 268.000
Sum omløpsmidler 1.162.000 4.517.000 3.929.000 1.046.000 651.000
Sum eiendeler 5.636.000 4.911.000 4.370.000 1.261.000 919.000
Sum opptjent egenkapital 1.077.000 1.543.000 1.537.000 43.000 66.000
Sum egenkapital 1.107.000 1.573.000 1.567.000 73.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 0 0 11.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 4.354.000 3.338.000 2.802.000 1.176.000 817.000
Sum gjeld og egenkapital 5.636.000 4.911.000 4.369.000 1.260.000 920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.597.000 21.102.000 26.658.000 8.957.000 4.385.000
Andre inntekter 0 400.000 0 59.000 0
Driftsinntekter 21.597.000 21.502.000 26.658.000 9.016.000 4.385.000
Varekostnad -7.890.000 -9.064.000 -12.738.000 -3.443.000 -718.000
Lønninger -10.418.000 -8.994.000 -9.119.000 -4.465.000 -2.867.000
Avskrivning -169.000 -122.000 -155.000 -54.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.132.000 -2.409.000 -2.629.000 -991.000 -666.000
Driftskostnader -21.609.000 -20.589.000 -24.641.000 -8.953.000 -4.318.000
Driftsresultat -13.000 912.000 2.017.000 63.000 67.000
Finansinntekter 8..000 6.000 25.000 4.000 3.000
Finanskostnader -3000 -2.000 -18.000 -17.000 -11.000
Finans 1..000 4.000 7.000 -13.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 706.000 1.537.000 38.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 543.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 543.000 394.000 441.000 215.000 268.000
Sum varige driftsmidler 543.000 394.000 441.000 215.000 268.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 394.000 394.000 441.000 215.000 268.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.637.000 1.159.000 921.000 297.000 126.000
Andre fordringer 294.000 10.000 0 82.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.162.000 3.348.000 3.008.000 667.000 522.000
Sum omløpsmidler 1.162.000 4.517.000 3.929.000 1.046.000 651.000
Sum eiendeler 5.636.000 4.911.000 4.370.000 1.261.000 919.000
Sum opptjent egenkapital 1.077.000 1.543.000 1.537.000 43.000 66.000
Sum egenkapital 1.107.000 1.573.000 1.567.000 73.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 139.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 0 0 11.000 7.000
Leverandørgjeld 918.000 1.121.000 288.000 0 24.000
Betalbar skatt 22.000 211.000 486.000 13.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 1.809.000 1.089.000 955.000 393.000 251.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.605.000 916.000 1.073.000 631.000 357.000
Sum kortsiktig gjeld 4.354.000 3.338.000 2.802.000 1.176.000 817.000
Sum gjeld og egenkapital 5.636.000 4.911.000 4.369.000 1.260.000 920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.179.000 1.127.000 -130.000 -166.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 0.9 0.8
Soliditet 3 35.9 5.8 10.4
Resultatgrad 4.2 7.6 0.7 1.5
Rentedekningsgrad 4 112.1 3.7 6.4
Gjeldsgrad 2.1 1.8 16.3 8.6
Total kapitalrentabilitet 18.7 46.7 5.3 7.6
Signatur
04.12.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex