Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero Solutions As
Juridisk navn:  Kero Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48168305
Austbøvegen 19B Austbøvegen 19B Fax:
5542 Karmsund 5542 Karmsund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 912125513
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 0 0 0 -14.000
Egenkapital: -7.000 0 16.000 16.000 16.000
Regnskap for  Kero Solutions As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 0 0 0 -14.000
Driftsresultat -7.000 0 0 0 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 0 0 0 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 0 0 0 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 16.000 16.000 16.000
Sum eiendeler 0 0 16.000 16.000 16.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000
Sum egenkapital -7.000 0 16.000 16.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 16.000 16.000 16.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 0 0 0 -14.000
Driftskostnader -7.000 0 0 0 -14.000
Driftsresultat -7.000 0 0 0 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 0 0 0 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 16.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 0 0 16.000 16.000 16.000
Sum eiendeler 0 0 16.000 16.000 16.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000
Sum egenkapital -7.000 0 16.000 16.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 16.000 16.000 16.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 0 16.000 16.000 16.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0.0 -87.5
Signatur
28.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex