Kero Nord Eiendom As
Juridisk navn:  Kero Nord Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98005053
Verftsveien 34 Verftsveien 34 Fax:
9180 Skjervøy 9180 Skjervøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Skjervøy
Org.nr: 913806301
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.15%
Resultat  
  
10.34%
Egenkapital  
  
33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 122.000 130.000 71.000 79.000 34.000
Resultat: 32.000 29.000 -31.000 -27.000 -33.000
Egenkapital: 96.000 72.000 51.000 75.000 96.000
Regnskap for  Kero Nord Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 122.000 130.000 71.000 79.000 34.000
Driftskostnader -62.000 -70.000 -67.000 -72.000 -46.000
Driftsresultat 61.000 61.000 4.000 7.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -32.000 -35.000 -35.000 -21.000
Finans -29.000 -32.000 -35.000 -35.000 -21.000
Resultat før skatt 32.000 29.000 -31.000 -27.000 -33.000
Skattekostnad -8.000 -8.000 7.000 6.000 9.000
Årsresultat 24.000 21.000 -24.000 -21.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 620.000 650.000 687.000 710.000 733.000
Sum omløpsmidler 28.000 31.000 27.000 73.000 101.000
Sum eiendeler 648.000 681.000 714.000 783.000 834.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -48.000 -69.000 -45.000 -24.000
Sum egenkapital 96.000 72.000 51.000 75.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 540.000 605.000 660.000 708.000 738.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 4.000 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 647.000 681.000 714.000 783.000 834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 122.000 130.000 71.000 79.000 34.000
Driftsinntekter 122.000 130.000 71.000 79.000 34.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -40.000 -37.000 -42.000 -31.000
Driftskostnader -62.000 -70.000 -67.000 -72.000 -46.000
Driftsresultat 61.000 61.000 4.000 7.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -32.000 -35.000 -35.000 -21.000
Finans -29.000 -32.000 -35.000 -35.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 21.000 -24.000 -21.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 14.000 22.000 15.000 9.000
Fast eiendom 606.000 636.000 665.000 695.000 724.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 606.000 636.000 665.000 695.000 724.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 620.000 650.000 687.000 710.000 733.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 31.000 27.000 73.000 101.000
Sum omløpsmidler 28.000 31.000 27.000 73.000 101.000
Sum eiendeler 648.000 681.000 714.000 783.000 834.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -48.000 -69.000 -45.000 -24.000
Sum egenkapital 96.000 72.000 51.000 75.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 540.000 605.000 660.000 708.000 738.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 4.000 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 647.000 681.000 714.000 783.000 834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 27.000 24.000 73.000 101.000
Likviditetsgrad 1 2.5 7.8 9
Likviditetsgrad 2 2.5 7.8 9 0.0 0.0
Soliditet 14.8 10.6 7.1 9.6 11.5
Resultatgrad 5 46.9 5.6 8.9 -35.3
Rentedekningsgrad 2.1 1.9 0.1 0.2 -0.6
Gjeldsgrad 5.7 8.5 1 9.4 7.7
Total kapitalrentabilitet 9.4 9 0.6 0.9 -1.4
Signatur
25.06.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex