Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero Invest As
Juridisk navn:  Kero Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stubbanvegen 9 Stubbanvegen 9 Fax:
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 917458693
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
145.45%
Egenkapital  
  
175%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 81.000 33.000 -16.000 -9.000 -9.000
Egenkapital: 99.000 36.000 10.000 23.000 23.000
Regnskap for  Kero Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -16.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 100.000 50.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 100.000 50.000 0 0 0
Resultat før skatt 81.000 33.000 -16.000 -9.000 -9.000
Skattekostnad -18.000 -8.000 4.000 2.000 2.000
Årsresultat 64.000 25.000 -13.000 -7.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 36.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler 118.000 38.000 5.000 4.000 4.000
Sum eiendeler 148.000 68.000 41.000 36.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 6.000 -20.000 -7.000 -7.000
Sum egenkapital 99.000 36.000 10.000 23.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 33.000 31.000 13.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 69.000 41.000 36.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -18.000 -17.000 -16.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -18.000 -17.000 -16.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 100.000 50.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 100.000 50.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 25.000 -13.000 -7.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 36.000 32.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 110.000 20.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 19.000 5.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 118.000 38.000 5.000 4.000 4.000
Sum eiendeler 148.000 68.000 41.000 36.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 6.000 -20.000 -7.000 -7.000
Sum egenkapital 99.000 36.000 10.000 23.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 18.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 30.000 30.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 33.000 31.000 13.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 69.000 41.000 36.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 5.000 -26.000 -9.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.2 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 2.4 1.2 0.2 0.3 0.4
Soliditet 66.9 52.2 24.4 63.9 63.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.9 3.1 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 55.4 47.8 -25.0
Signatur
12.07.2016
Prokurister
12.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex