Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero Holding As
Juridisk navn:  Kero Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91681960
Meløygården Meløygården Fax:
8157 Meløy 8157 Meløy
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 916306741
Aksjekapital: 1.700.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-110.6%
Egenkapital  
  
-4.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -167.000 1.575.000 500.000 305.000 -10.000
Egenkapital: 3.504.000 3.670.000 2.496.000 1.996.000 1.690.000
Regnskap for  Kero Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -11.000 -18.000 -24.000 -1.000
Driftsresultat -17.000 -11.000 -18.000 -24.000 -1.000
Finansinntekter 0 1.700.000 678.000 500.000 0
Finanskostnader -151.000 -114.000 -160.000 -171.000 -8.000
Finans -151.000 1.586.000 518.000 329.000 -8.000
Resultat før skatt -167.000 1.575.000 500.000 305.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 1.575.000 500.000 305.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Sum omløpsmidler 231.000 1.248.000 711.000 565.000 135.000
Sum eiendeler 6.731.000 7.748.000 7.211.000 7.065.000 6.635.000
Sum opptjent egenkapital 1.804.000 1.970.000 796.000 296.000 -10.000
Sum egenkapital 3.504.000 3.670.000 2.496.000 1.996.000 1.690.000
Sum langsiktig gjeld 3.228.000 4.077.000 2.976.000 3.229.000 3.505.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.740.000 1.840.000 1.440.000
Sum gjeld og egenkapital 6.732.000 7.747.000 7.212.000 7.065.000 6.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -11.000 -18.000 -24.000 -1.000
Driftskostnader -17.000 -11.000 -18.000 -24.000 -1.000
Driftsresultat -17.000 -11.000 -18.000 -24.000 -1.000
Finansinntekter 0 1.700.000 678.000 500.000 0
Finanskostnader -151.000 -114.000 -160.000 -171.000 -8.000
Finans -151.000 1.586.000 518.000 329.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Årsresultat -167.000 1.575.000 500.000 305.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Sum anleggsmidler 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 500.000 500.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 48.000 33.000 65.000 135.000
Sum omløpsmidler 231.000 1.248.000 711.000 565.000 135.000
Sum eiendeler 6.731.000 7.748.000 7.211.000 7.065.000 6.635.000
Sum opptjent egenkapital 1.804.000 1.970.000 796.000 296.000 -10.000
Sum egenkapital 3.504.000 3.670.000 2.496.000 1.996.000 1.690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.228.000 4.077.000 2.976.000 3.229.000 3.505.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.740.000 1.840.000 1.440.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.740.000 1.840.000 1.440.000
Sum gjeld og egenkapital 6.732.000 7.747.000 7.212.000 7.065.000 6.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 231.000 1.248.000 -1.029.000 -1.275.000 -1.305.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 0.3 0.1
Soliditet 5 47.4 34.6 28.3 25.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.9 2.5 2.9
Total kapitalrentabilitet -0.3 21.8 9.2 6.7 0.0
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex