Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero Gården As
Juridisk navn:  Kero Gården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93872306
Sandvikslien 9 Sandvikslien 9 Fax:
5037 Bergen 5037 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993595640
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
203.42%
Resultat  
  
164.22%
Egenkapital  
  
1.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.192.000 1.052.000 931.000 1.768.000 983.000
Resultat: 613.000 232.000 101.000 1.004.000 310.000
Egenkapital: 4.174.000 4.104.000 4.084.000 1.624.000 1.555.000
Regnskap for  Kero Gården As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.192.000 1.052.000 931.000 1.768.000 983.000
Driftskostnader -2.551.000 -800.000 -731.000 -635.000 -544.000
Driftsresultat 641.000 252.000 199.000 1.133.000 438.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -28.000 -19.000 -98.000 -129.000 -135.000
Finans -28.000 -19.000 -98.000 -129.000 -129.000
Resultat før skatt 613.000 232.000 101.000 1.004.000 310.000
Skattekostnad -135.000 -53.000 -26.000 -251.000 -86.000
Årsresultat 478.000 179.000 75.000 753.000 223.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.679.000 4.823.000 4.774.000 4.928.000 4.163.000
Sum omløpsmidler 161.000 1.721.000 2.683.000 672.000 1.045.000
Sum eiendeler 4.840.000 6.544.000 7.457.000 5.600.000 5.208.000
Sum opptjent egenkapital 579.000 510.000 489.000 414.000 345.000
Sum egenkapital 4.174.000 4.104.000 4.084.000 1.624.000 1.555.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 5.000 2.385.000 2.745.000 3.562.000
Sum kortsiktig gjeld 656.000 2.435.000 988.000 1.232.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 4.838.000 6.544.000 7.456.000 5.601.000 5.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.923.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.268.000 1.052.000 931.000 1.768.000 983.000
Driftsinntekter 3.192.000 1.052.000 931.000 1.768.000 983.000
Varekostnad -1.866.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -144.000 -145.000 -144.000 -105.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -541.000 -655.000 -587.000 -530.000 -364.000
Driftskostnader -2.551.000 -800.000 -731.000 -635.000 -544.000
Driftsresultat 641.000 252.000 199.000 1.133.000 438.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -28.000 -19.000 -98.000 -129.000 -135.000
Finans -28.000 -19.000 -98.000 -129.000 -129.000
Konsernbidrag -409.000 -158.000 0 -683.000 -70.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 478.000 179.000 75.000 753.000 223.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 10.000 34.000
Fast eiendom 4.679.000 4.823.000 4.773.000 4.918.000 4.129.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.679.000 4.823.000 4.773.000 4.918.000 4.129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.679.000 4.823.000 4.774.000 4.928.000 4.163.000
Varebeholdning 0 1.641.000 0 0 0
Kundefordringer 66.000 63.000 289.000 267.000 128.000
Andre fordringer 6.000 5.000 5.000 31.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 12.000 5.000 374.000 315.000
Sum omløpsmidler 161.000 1.721.000 2.683.000 672.000 1.045.000
Sum eiendeler 4.840.000 6.544.000 7.457.000 5.600.000 5.208.000
Sum opptjent egenkapital 579.000 510.000 489.000 414.000 345.000
Sum egenkapital 4.174.000 4.104.000 4.084.000 1.624.000 1.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 524.000 2.325.000 680.000 961.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 5.000 2.385.000 2.745.000 3.562.000
Leverandørgjeld 31.000 55.000 30.000 9.000 17.000
Betalbar skatt 15.000 0 17.000 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 15.000 16.000 24.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 40.000 245.000 237.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 656.000 2.435.000 988.000 1.232.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 4.838.000 6.544.000 7.456.000 5.601.000 5.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -495.000 -714.000 1.695.000 -560.000 954.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 2.7 0.5 11.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0 2.7 0.5 11.5
Soliditet 86.3 62.7 54.8 2 29.9
Resultatgrad 20.1 2 21.4 64.1 44.6
Rentedekningsgrad 22.9 13.3 2 8.8 3.3
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.8 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 13.2 3.9 2.7 20.2 8.5
Signatur
30.09.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2014
PROKURA HVER FOR SEG
SELLE ARNE
ANDERSEN SIV THERES
AARDAL BENT HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex