Kero Eiendom As
Juridisk navn:  Kero Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90102810
Sandvikslien 9 Sandvikslien 9 Fax:
5037 Bergen 5037 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988550582
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.68%
Resultat  
  
9.67%
Egenkapital  
  
-23.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.549.000 15.881.000 16.967.000 13.192.000 4.741.000
Resultat: -383.000 -424.000 2.862.000 1.704.000 1.320.000
Egenkapital: 3.264.000 4.272.000 4.571.000 3.115.000 2.311.000
Regnskap for  Kero Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.549.000 15.881.000 16.967.000 13.192.000 4.741.000
Driftskostnader -14.217.000 -16.504.000 -14.817.000 -11.508.000 -2.861.000
Driftsresultat -667.000 -623.000 2.150.000 1.684.000 1.882.000
Finansinntekter 1.465.000 1.249.000 1.507.000 847.000 11.000
Finanskostnader -1.182.000 -1.050.000 -795.000 -825.000 -573.000
Finans 283.000 199.000 712.000 22.000 -562.000
Resultat før skatt -383.000 -424.000 2.862.000 1.704.000 1.320.000
Skattekostnad 75.000 125.000 -306.000 -400.000 -338.000
Årsresultat -308.000 -299.000 2.556.000 1.305.000 981.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.949.000 15.245.000 15.147.000 12.274.000 3.446.000
Sum omløpsmidler 17.994.000 12.444.000 5.835.000 11.840.000 7.815.000
Sum eiendeler 31.943.000 27.689.000 20.982.000 24.114.000 11.261.000
Sum opptjent egenkapital 3.164.000 4.172.000 4.471.000 3.015.000 2.211.000
Sum egenkapital 3.264.000 4.272.000 4.571.000 3.115.000 2.311.000
Sum langsiktig gjeld 26.070.000 23.134.000 15.050.000 19.956.000 8.556.000
Sum kortsiktig gjeld 2.609.000 283.000 1.361.000 1.042.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 31.943.000 27.689.000 20.982.000 24.113.000 11.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.677.000 14.806.000 14.487.000 11.380.000 1.906.000
Andre inntekter 872.000 1.075.000 2.480.000 1.812.000 2.835.000
Driftsinntekter 13.549.000 15.881.000 16.967.000 13.192.000 4.741.000
Varekostnad -12.666.000 -14.836.000 -4.961.000 -9.915.000 -304.000
Lønninger -971.000 -916.000 -792.000 -712.000 -657.000
Avskrivning -12.000 -9.000 -9.000 -9.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -568.000 -743.000 -1.095.000 -872.000 -1.248.000
Driftskostnader -14.217.000 -16.504.000 -14.817.000 -11.508.000 -2.861.000
Driftsresultat -667.000 -623.000 2.150.000 1.684.000 1.882.000
Finansinntekter 1.465.000 1.249.000 1.507.000 847.000 11.000
Finanskostnader -1.182.000 -1.050.000 -795.000 -825.000 -573.000
Finans 283.000 199.000 712.000 22.000 -562.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 -1.100.000 -500.000 0
Årsresultat -308.000 -299.000 2.556.000 1.305.000 981.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.419.000 5.724.000 5.124.000 10.742.000 2.399.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 12.000 21.000 29.000 38.000
Sum varige driftsmidler 4.441.000 5.736.000 5.145.000 10.771.000 2.437.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.509.000 9.509.000 10.002.000 1.502.000 1.009.000
Sum anleggsmidler 13.949.000 15.245.000 15.147.000 12.274.000 3.446.000
Varebeholdning 13.919.000 6.519.000 0 7.960.000 6.957.000
Kundefordringer 765.000 0 149.000 153.000 39.000
Andre fordringer 24.000 -7.000 44.000 154.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 1.520.000 3.485.000 2.581.000 449.000
Sum omløpsmidler 17.994.000 12.444.000 5.835.000 11.840.000 7.815.000
Sum eiendeler 31.943.000 27.689.000 20.982.000 24.114.000 11.261.000
Sum opptjent egenkapital 3.164.000 4.172.000 4.471.000 3.015.000 2.211.000
Sum egenkapital 3.264.000 4.272.000 4.571.000 3.115.000 2.311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 699.000 774.000 900.000 656.000 256.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.047.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.070.000 23.134.000 15.050.000 19.956.000 8.556.000
Leverandørgjeld 76.000 90.000 148.000 374.000 270.000
Betalbar skatt 0 0 63.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 48.000 48.000 42.000 34.000
Utbytte -700.000 0 -1.100.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 431.000 144.000 102.000 126.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 2.609.000 283.000 1.361.000 1.042.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 31.943.000 27.689.000 20.982.000 24.113.000 11.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.385.000 12.161.000 4.474.000 10.798.000 7.421.000
Likviditetsgrad 1 6.9 44 4.3 11. 19.8
Likviditetsgrad 2 1.6 20.9 4.3 3.7 2.2
Soliditet 10.2 15.4 21.8 12.9 20.5
Resultatgrad -4.9 -3.9 12.7 12.8 39.7
Rentedekningsgrad -0.6 -0.6 2.7 2 3.3
Gjeldsgrad 8.8 5.5 3.6 6.7 3.9
Total kapitalrentabilitet 2.5 2.3 17.4 10.5 16.8
Signatur
03.08.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex