Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero Drift As
Juridisk navn:  Kero Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandvikslien 9 Sandvikslien 9 Fax:
5037 Bergen 5037 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998704286
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.48%
Resultat  
  
366.67%
Egenkapital  
  
120.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.533.000 1.184.000 1.180.000 1.316.000 1.218.000
Resultat: 360.000 -135.000 -70.000 49.000 18.000
Egenkapital: 59.000 -293.000 -158.000 -88.000 -137.000
Regnskap for  Kero Drift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.533.000 1.184.000 1.180.000 1.316.000 1.218.000
Driftskostnader -1.171.000 -1.312.000 -1.248.000 -1.267.000 -1.199.000
Driftsresultat 361.000 -128.000 -68.000 49.000 19.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -7.000 -2.000 0 -1.000
Finans -2.000 -7.000 -2.000 0 -1.000
Resultat før skatt 360.000 -135.000 -70.000 49.000 18.000
Skattekostnad -8.000 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 -135.000 -70.000 49.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 310.000 208.000 253.000 416.000 286.000
Sum eiendeler 310.000 208.000 253.000 416.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -323.000 -188.000 -118.000 -167.000
Sum egenkapital 59.000 -293.000 -158.000 -88.000 -137.000
Sum langsiktig gjeld 0 236.000 48.000 115.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 265.000 363.000 389.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 208.000 253.000 416.000 287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.539.000 1.172.000 1.098.000 1.316.000 1.218.000
Andre inntekter -6.000 12.000 82.000 0 0
Driftsinntekter 1.533.000 1.184.000 1.180.000 1.316.000 1.218.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -933.000 -976.000 -914.000 -963.000 -956.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -238.000 -336.000 -334.000 -304.000 -243.000
Driftskostnader -1.171.000 -1.312.000 -1.248.000 -1.267.000 -1.199.000
Driftsresultat 361.000 -128.000 -68.000 49.000 19.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -7.000 -2.000 0 -1.000
Finans -2.000 -7.000 -2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 -135.000 -70.000 49.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 38.000 365.000 113.000
Andre fordringer 274.000 141.000 101.000 9.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 67.000 114.000 42.000 167.000
Sum omløpsmidler 310.000 208.000 253.000 416.000 286.000
Sum eiendeler 310.000 208.000 253.000 416.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -323.000 -188.000 -118.000 -167.000
Sum egenkapital 59.000 -293.000 -158.000 -88.000 -137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 236.000 48.000 115.000 140.000
Leverandørgjeld 0 6.000 129.000 119.000 34.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 146.000 127.000 167.000 147.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 113.000 107.000 103.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 265.000 363.000 389.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 208.000 253.000 416.000 287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000 -57.000 -110.000 27.000 2.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.7 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.7 1.1 1.1
Soliditet 1 -140.9 -62.5 -21.2 -47.7
Resultatgrad 23.5 -10.8 -5.8 3.7 1.6
Rentedekningsgrad 120.3 -18.3 19.0
Gjeldsgrad 4.3 -1.7 -2.6 -5.7 -3.1
Total kapitalrentabilitet 116.8 -61.5 -26.9 11.8 6.6
Signatur
11.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex