Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero Dale As
Juridisk navn:  Kero Dale As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56596688
Sandvikslien 9 Sandvikslien 9 Fax: 56596656
5037 Bergen 5037 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 978660436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/27/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.89%
Resultat  
  
-17.68%
Egenkapital  
  
-0.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.280.000 2.216.000 1.784.000 1.409.000 1.060.000
Resultat: 852.000 1.035.000 4.041.000 -4.000 -4.000
Egenkapital: 646.000 647.000 618.000 581.000 584.000
Regnskap for  Kero Dale As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.280.000 2.216.000 1.784.000 1.409.000 1.060.000
Driftskostnader -610.000 -543.000 -625.000 -685.000 -668.000
Driftsresultat 1.670.000 1.673.000 1.159.000 724.000 392.000
Finansinntekter 1.000 0 3.675.000 207.000 181.000
Finanskostnader -819.000 -638.000 -793.000 -936.000 -577.000
Finans -818.000 -638.000 2.882.000 -729.000 -396.000
Resultat før skatt 852.000 1.035.000 4.041.000 -4.000 -4.000
Skattekostnad -188.000 -239.000 -112.000 1.000 2.000
Årsresultat 664.000 797.000 3.929.000 -3.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.414.000 18.314.000 19.596.000 21.563.000 18.528.000
Sum omløpsmidler 578.000 216.000 425.000 162.000 79.000
Sum eiendeler 20.992.000 18.530.000 20.021.000 21.725.000 18.607.000
Sum opptjent egenkapital 546.000 547.000 518.000 481.000 484.000
Sum egenkapital 646.000 647.000 618.000 581.000 584.000
Sum langsiktig gjeld 17.440.000 15.867.000 15.346.000 20.949.000 17.306.000
Sum kortsiktig gjeld 2.906.000 2.016.000 4.057.000 195.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 20.992.000 18.530.000 20.021.000 21.725.000 18.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 13.000 0 0 0
Andre inntekter 2.280.000 2.204.000 1.784.000 1.409.000 1.060.000
Driftsinntekter 2.280.000 2.216.000 1.784.000 1.409.000 1.060.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -610.000 -543.000 -625.000 -685.000 -668.000
Driftskostnader -610.000 -543.000 -625.000 -685.000 -668.000
Driftsresultat 1.670.000 1.673.000 1.159.000 724.000 392.000
Finansinntekter 1.000 0 3.675.000 207.000 181.000
Finanskostnader -819.000 -638.000 -793.000 -936.000 -577.000
Finans -818.000 -638.000 2.882.000 -729.000 -396.000
Konsernbidrag -666.000 -768.000 -3.885.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 664.000 797.000 3.929.000 -3.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 2.000
Fast eiendom 20.414.000 18.314.000 17.211.000 13.892.000 10.042.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.414.000 18.314.000 17.211.000 13.892.000 10.042.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.385.000 7.668.000 8.485.000
Sum anleggsmidler 20.414.000 18.314.000 19.596.000 21.563.000 18.528.000
Varebeholdning 436.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 9.000 52.000 37.000 17.000
Andre fordringer 43.000 42.000 85.000 5.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 97.000 165.000 288.000 38.000 48.000
Sum omløpsmidler 578.000 216.000 425.000 162.000 79.000
Sum eiendeler 20.992.000 18.530.000 20.021.000 21.725.000 18.607.000
Sum opptjent egenkapital 546.000 547.000 518.000 481.000 484.000
Sum egenkapital 646.000 647.000 618.000 581.000 584.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.737.000 1.870.000 3.885.000 0 709.000
Sum langsiktig gjeld 17.440.000 15.867.000 15.346.000 20.949.000 17.306.000
Leverandørgjeld 120.000 95.000 24.000 123.000 0
Betalbar skatt 0 9.000 115.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 42.000 33.000 72.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.906.000 2.016.000 4.057.000 195.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 20.992.000 18.530.000 20.021.000 21.725.000 18.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.328.000 -1.800.000 -3.632.000 -33.000 -638.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 0.8 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.8 0.2
Soliditet 3.1 3.5 3.1 2.7 3.1
Resultatgrad 73.2 75.5 6 51.4 37.0
Rentedekningsgrad 2 2.6 1.5 0.8 1.0
Gjeldsgrad 31.5 27.6 31.4 36.4 30.9
Total kapitalrentabilitet 8 9 24.1 4.3 3.1
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex