Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero As
Juridisk navn:  Kero As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41272584
c/o Kenneth Rokkan Klokko c/o Kenneth Rokkan Klokko Fax:
5378 Klokkarvik 5378 Klokkarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 912878821
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30%
Egenkapital  
  
-27.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -10.000 -19.000 -23.000 -29.000
Egenkapital: -37.000 -29.000 -20.000 -1.000 23.000
Regnskap for  Kero As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -10.000 -20.000 -24.000 -29.000
Driftsresultat -7.000 -10.000 -19.000 -23.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -10.000 -19.000 -23.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -10.000 -19.000 -23.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 18.000 35.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 7.000 9.000 14.000
Sum eiendeler 0 1.000 7.000 27.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -59.000 -50.000 -31.000 -7.000
Sum egenkapital -37.000 -29.000 -20.000 -1.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 30.000 27.000 27.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 7.000 26.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -10.000 -2.000 -6.000 -11.000
Driftskostnader -7.000 -10.000 -20.000 -24.000 -29.000
Driftsresultat -7.000 -10.000 -19.000 -23.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -10.000 -19.000 -23.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 18.000 35.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 18.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 18.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 7.000 9.000 14.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 7.000 9.000 14.000
Sum eiendeler 0 1.000 7.000 27.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -59.000 -50.000 -31.000 -7.000
Sum egenkapital -37.000 -29.000 -20.000 -1.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 30.000 27.000 27.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 30.000 27.000 27.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 7.000 26.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -29.000 -20.000 -18.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.3 0.6
Soliditet - -285.7 -3.8 46.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet - -271.4 -88.5 -58.0
Signatur
20.01.2014
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
ROKKAN KENNETH HAROLD
Prokurister
20.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex