Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero As
Juridisk navn:  Kero As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41272584
C/O Kenneth Rokkan Klokko C/O Kenneth Rokkan Klokko Fax:
5378 Klokkarvik 5378 Klokkarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 912878821
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
47.37%
Egenkapital  
  
-45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 142.000
Resultat: -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Egenkapital: -29.000 -20.000 -1.000 23.000 51.000
Regnskap for  Kero As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 142.000
Driftskostnader -10.000 -20.000 -24.000 -29.000 -153.000
Driftsresultat -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 35.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.000 7.000 9.000 14.000 25.000
Sum eiendeler 1.000 7.000 27.000 49.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -50.000 -31.000 -7.000 21.000
Sum egenkapital -29.000 -20.000 -1.000 23.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 7.000 26.000 50.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 142.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 142.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -57.000
Avskrivning 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -2.000 -6.000 -11.000 -78.000
Driftskostnader -10.000 -20.000 -24.000 -29.000 -153.000
Driftsresultat -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -19.000 -23.000 -29.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 18.000 35.000 53.000
Sum varige driftsmidler 0 0 18.000 35.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 35.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 7.000 9.000 14.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.000 7.000 9.000 14.000 25.000
Sum eiendeler 1.000 7.000 27.000 49.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 -50.000 -31.000 -7.000 21.000
Sum egenkapital -29.000 -20.000 -1.000 23.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 7.000 26.000 50.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -20.000 -18.000 -13.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.3 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.3 0.6 1.0
Soliditet - -285.7 -3.8 46.0 65.4
Resultatgrad -7.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -1.4 1.2 0.5
Total kapitalrentabilitet - -271.4 -88.5 -58.0 -14.1
Signatur
20.01.2014
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
ROKKAN KENNETH HAROLD
Prokurister
20.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex