Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kero
Juridisk navn:  Kero
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hedlo 24 Hedlo 24 Fax:
5360 Kolltveit 5360 Kolltveit
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 995383934
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/22/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
22.81%
Resultat  
  
1450%
Egenkapital  
  
1000%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010
Omsetning: 70.000 57.000 64.000
Resultat: 27.000 -2.000 0
Egenkapital: 18.000 -2.000 0
Regnskap for  Kero
Resultat 2012 2011 2010
Driftsinntekter 70.000 57.000 64.000
Driftskostnader -43.000 -60.000 -64.000
Driftsresultat 27.000 -2.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 27.000 -2.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 20.000 -2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 42.000 9.000 24.000
Sum eiendeler 42.000 9.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -2.000 0
Sum egenkapital 18.000 -2.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 11.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 9.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 57.000 64.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 70.000 57.000 64.000
Varekostnad -3.000 0 0
Lønninger 0 -6.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -54.000 -64.000
Driftskostnader -43.000 -60.000 -64.000
Driftsresultat 27.000 -2.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 20.000 -2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 9.000
Andre fordringer 0 2.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 42.000 7.000 11.000
Sum omløpsmidler 42.000 9.000 24.000
Sum eiendeler 42.000 9.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -2.000 0
Sum egenkapital 18.000 -2.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 1.000
Betalbar skatt 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 11.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 11.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 9.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 -2.000 0
Likviditetsgrad 1 1.7 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1.7 0.9 1.1
Soliditet 41.9 -22.2 0.0
Resultatgrad 38.6 -3.5 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 -5.5
Total kapitalrentabilitet 62.8 -22.2 0.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex