Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kennelen Min As
Juridisk navn:  Kennelen Min As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97503627
Veståsvegen 311 Veståsvegen 311 Fax:
2323 Ingeberg 2323 Ingeberg
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 898234282
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30%
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
7.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.000 10.000 0 0 39.000
Resultat: 11.000 10.000 0 -15.000 -59.000
Egenkapital: -138.000 -149.000 -159.000 -156.000 -140.000
Regnskap for  Kennelen Min As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.000 10.000 0 0 39.000
Driftskostnader -2.000 0 0 -15.000 -94.000
Driftsresultat 11.000 10.000 0 -14.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -4.000
Finans 0 0 0 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 11.000 10.000 0 -15.000 -59.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 -1.000 16.000
Årsresultat 11.000 10.000 -3.000 -16.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 61.000 61.000 64.000 65.000
Sum omløpsmidler 23.000 10.000 0 0 13.000
Sum eiendeler 84.000 71.000 61.000 64.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -184.000 -193.000 -191.000 -174.000
Sum egenkapital -138.000 -149.000 -159.000 -156.000 -140.000
Sum langsiktig gjeld 0 220.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 222.000 0 220.000 220.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 71.000 62.000 64.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 10.000 0 0 39.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.000 10.000 0 0 39.000
Varekostnad 0 0 0 -13.000 -37.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 0 0 -2.000 -57.000
Driftskostnader -2.000 0 0 -15.000 -94.000
Driftsresultat 11.000 10.000 0 -14.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -4.000
Finans 0 0 0 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 10.000 -3.000 -16.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 61.000 61.000 61.000 64.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 61.000 61.000 64.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0 0 13.000
Kundefordringer 23.000 10.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.000 10.000 0 0 13.000
Sum eiendeler 84.000 71.000 61.000 64.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -173.000 -184.000 -193.000 -191.000 -174.000
Sum egenkapital -138.000 -149.000 -159.000 -156.000 -140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 220.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 0 220.000 220.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 0 220.000 220.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 71.000 62.000 64.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -199.000 10.000 -220.000 -220.000 -204.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.1 0.1
Soliditet -164.3 -209.9 -260.7 -243.8 -181.8
Resultatgrad 84.6 1 -141.0
Rentedekningsgrad -14.0 -13.8
Gjeldsgrad -1.6 -1.5 -1.4 -1.4 -1.6
Total kapitalrentabilitet 13.1 14.1 0 -21.9 -71.4
Signatur
28.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex