Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kena Tenester
Juridisk navn:  Kena Tenester
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90049698
Eikeviken 55 Eikeviken 55 Fax:
5043 Bergen 5043 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991492836
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/6/2007 1
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
-12.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -14.000 -12.000 -15.000 -23.000
Egenkapital: -107.000 -95.000 -81.000 -69.000 -54.000
Regnskap for  Kena Tenester
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -14.000 -11.000 -15.000 -23.000
Driftsresultat -12.000 -14.000 -11.000 -15.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -14.000 -12.000 -15.000 -23.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -14.000 -12.000 -15.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 1.000 8.000 1.000 4.000
Sum eiendeler 2.000 1.000 8.000 1.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -107.000 -99.000 -113.000 -125.000 -140.000
Sum egenkapital -107.000 -95.000 -81.000 -69.000 -54.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 96.000 89.000 70.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 -3.000 -24.000 -55.000 -83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -14.000 -11.000 -15.000 -23.000
Driftskostnader -12.000 -14.000 -11.000 -15.000 -23.000
Driftsresultat -12.000 -14.000 -11.000 -15.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -14.000 -12.000 -15.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 1.000 8.000 1.000 4.000
Sum omløpsmidler 2.000 1.000 8.000 1.000 4.000
Sum eiendeler 2.000 1.000 8.000 1.000 4.000
Sum opptjent egenkapital -107.000 -99.000 -113.000 -125.000 -140.000
Sum egenkapital -107.000 -95.000 -81.000 -69.000 -54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 96.000 89.000 70.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 96.000 89.000 70.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000 -3.000 -24.000 -55.000 -83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -107.000 -95.000 -81.000 -69.000 -53.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -1012.5 -6900.0 -1800.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet -137.5 -1500.0 -766.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex