Kelly Services Norge AS
Juridisk navn:  Kelly Services Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81500044
Rosenkrantz Gate 20 Rosenkrantz' Gate 20 Fax: 22420072
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937596847
Aksjekapital: 5.340.000 NOK
Antall ansatte: 891
Etableringsdato: 12/19/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.94%
Resultat  
  
103.24%
Egenkapital  
  
41.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 281.568.000 273.539.000 272.364.000 316.676.000 347.848.000
Resultat: 5.390.000 2.652.000 925.000 -1.076.000 -9.775.000
Egenkapital: 13.441.000 9.468.000 7.695.000 7.271.000 196.000
Regnskap for  Kelly Services Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 281.568.000 273.539.000 272.364.000 316.676.000 347.848.000
Driftskostnader -277.532.000 -272.651.000 -272.849.000 -317.939.000 -361.068.000
Driftsresultat 4.036.000 888.000 -484.000 -1.262.000 -13.220.000
Finansinntekter 1.914.000 1.975.000 1.498.000 401.000 3.542.000
Finanskostnader -560.000 -211.000 -89.000 -215.000 -97.000
Finans 1.354.000 1.764.000 1.409.000 186.000 3.445.000
Resultat før skatt 5.390.000 2.652.000 925.000 -1.076.000 -9.775.000
Skattekostnad -1.417.000 -879.000 -501.000 -249.000 2.628.000
Årsresultat 3.972.000 1.773.000 424.000 -1.325.000 -7.147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.097.000 5.548.000 6.318.000 6.819.000 7.068.000
Sum omløpsmidler 163.655.000 142.806.000 124.888.000 113.370.000 96.284.000
Sum eiendeler 167.752.000 148.354.000 131.206.000 120.189.000 103.352.000
Sum opptjent egenkapital -4.354.000 -8.326.000 -10.100.000 -10.524.000 -9.199.000
Sum egenkapital 13.441.000 9.468.000 7.695.000 7.271.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154.312.000 138.885.000 123.510.000 112.918.000 103.156.000
Sum gjeld og egenkapital 167.753.000 148.354.000 131.205.000 120.189.000 103.352.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 281.568.000 273.539.000 272.364.000 316.676.000 347.848.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 281.568.000 273.539.000 272.364.000 316.676.000 347.848.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -235.244.000 -228.316.000 -220.811.000 -255.305.000 -285.013.000
Avskrivning -33.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.255.000 -44.335.000 -52.038.000 -62.634.000 -76.055.000
Driftskostnader -277.532.000 -272.651.000 -272.849.000 -317.939.000 -361.068.000
Driftsresultat 4.036.000 888.000 -484.000 -1.262.000 -13.220.000
Finansinntekter 1.914.000 1.975.000 1.498.000 401.000 3.542.000
Finanskostnader -560.000 -211.000 -89.000 -215.000 -97.000
Finans 1.354.000 1.764.000 1.409.000 186.000 3.445.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.972.000 1.773.000 424.000 -1.325.000 -7.147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 5.818.000 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.940.000 5.818.000 6.319.000 6.568.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 108.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 108.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.097.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 4.097.000 5.548.000 6.318.000 6.819.000 7.068.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 157.411.000 138.409.000 122.902.000 111.747.000 90.433.000
Andre fordringer 4.146.000 2.320.000 226.000 237.000 234.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.097.000 1.855.000 467.000 1.386.000 2.603.000
Sum omløpsmidler 163.655.000 142.806.000 124.888.000 113.370.000 96.284.000
Sum eiendeler 167.752.000 148.354.000 131.206.000 120.189.000 103.352.000
Sum opptjent egenkapital -4.354.000 -8.326.000 -10.100.000 -10.524.000 -9.199.000
Sum egenkapital 13.441.000 9.468.000 7.695.000 7.271.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 14.354.000 16.223.000 13.645.000 18.060.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 30.633.000 28.379.000 24.433.000 10.490.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 29.191.000 19.911.000 32.951.000 33.633.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.312.000 64.706.000 58.997.000 41.889.000 40.973.000
Sum kortsiktig gjeld 154.312.000 138.885.000 123.510.000 112.918.000 103.156.000
Sum gjeld og egenkapital 167.753.000 148.354.000 131.205.000 120.189.000 103.352.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.343.000 3.921.000 1.378.000 452.000 -6.872.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.1 1.0
Soliditet 8 6.4 5.9 6.0 0.2
Resultatgrad 1.4 0.3 -0.2 -0.4 -3.8
Rentedekningsgrad 7.2 4.2 -5.4 -4.0 -99.8
Gjeldsgrad 11.5 14.7 16.1 15.5 526.3
Total kapitalrentabilitet 3.5 1.9 0.8 -0.7 -9.4
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2018
PROKURA I FELLESSKAP
GRØVDAL TRYGVE BØRGE
PROKURA I FELLESSKAP
JAKOBSEN STØLE ØYVIND
PROKURA I FELLESSKAP
SØRENSEN WICHMANN ANGELIKA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex