Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Keilir Holding As
Juridisk navn:  Keilir Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jåttåveien 53 Jåttåveien 53 Fax:
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 819060762
Aksjekapital: 198.150 NOK
Etableringsdato: 3/2/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Capax As
Regnskapsfører: Nygaard Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
42.13%
Egenkapital  
  
-6.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 5.000 0
Resultat: -636.000 -1.099.000 9.959.000
Egenkapital: 9.546.000 10.183.000 10.132.000
Regnskap for  Keilir Holding As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 5.000 0
Driftskostnader -36.000 -102.000 -7.000
Driftsresultat -36.000 -97.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 9.996.000
Finanskostnader -600.000 -1.002.000 -30.000
Finans -600.000 -1.002.000 9.966.000
Resultat før skatt -636.000 -1.099.000 9.959.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -636.000 -1.099.000 9.959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.011.000 10.611.000 10.011.000
Sum omløpsmidler 2.366.000 2.374.000 481.000
Sum eiendeler 12.377.000 12.985.000 10.492.000
Sum opptjent egenkapital 9.343.000 9.979.000 9.959.000
Sum egenkapital 9.546.000 10.183.000 10.132.000
Sum langsiktig gjeld 1.105.000 1.105.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.726.000 1.698.000 359.000
Sum gjeld og egenkapital 12.377.000 12.985.000 10.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 5.000 0
Driftsinntekter 0 5.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -102.000 -7.000
Driftskostnader -36.000 -102.000 -7.000
Driftsresultat -36.000 -97.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 9.996.000
Finanskostnader -600.000 -1.002.000 -30.000
Finans -600.000 -1.002.000 9.966.000
Konsernbidrag 0 -1.600.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -636.000 -1.099.000 9.959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.011.000 10.611.000 10.011.000
Sum anleggsmidler 10.011.000 10.611.000 10.011.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 337.000 337.000 481.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 450.000 0
Sum omløpsmidler 2.366.000 2.374.000 481.000
Sum eiendeler 12.377.000 12.985.000 10.492.000
Sum opptjent egenkapital 9.343.000 9.979.000 9.959.000
Sum egenkapital 9.546.000 10.183.000 10.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.600.000 1.600.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.105.000 1.105.000 1.000
Leverandørgjeld 70.000 48.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 49.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 1.726.000 1.698.000 359.000
Sum gjeld og egenkapital 12.377.000 12.985.000 10.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 640.000 676.000 122.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3
Soliditet 77.1 78.4 96.6
Resultatgrad -
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.7 95.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex