Kb Elektro AS
Juridisk navn:  Kb Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91690440
Holmlundvegen 2 Storbygdavn. 30 Fax: 62573032
2312 Ottestad 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 948625563
Aksjekapital: 544.250 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 4/30/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: R2 Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.19%
Resultat  
  
-29.32%
Egenkapital  
  
2.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.162.000 27.306.000 23.922.000 23.022.000 18.435.000
Resultat: 2.133.000 3.018.000 2.646.000 2.767.000 1.927.000
Egenkapital: 5.428.000 5.282.000 4.991.000 4.505.000 3.925.000
Regnskap for  Kb Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.162.000 27.306.000 23.922.000 23.022.000 18.435.000
Driftskostnader -24.036.000 -24.336.000 -21.294.000 -20.278.000 -16.523.000
Driftsresultat 2.126.000 2.971.000 2.628.000 2.745.000 1.912.000
Finansinntekter 20.000 54.000 28.000 32.000 28.000
Finanskostnader -13.000 -8.000 -10.000 -10.000 -13.000
Finans 7.000 46.000 18.000 22.000 15.000
Resultat før skatt 2.133.000 3.018.000 2.646.000 2.767.000 1.927.000
Skattekostnad -487.000 -727.000 -660.000 -687.000 -535.000
Årsresultat 1.646.000 2.290.000 1.986.000 2.080.000 1.392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 510.000 700.000 606.000 337.000
Sum omløpsmidler 11.714.000 13.545.000 12.437.000 10.840.000 8.924.000
Sum eiendeler 12.005.000 14.055.000 13.137.000 11.446.000 9.261.000
Sum opptjent egenkapital 4.884.000 4.738.000 4.447.000 3.961.000 3.381.000
Sum egenkapital 5.428.000 5.282.000 4.991.000 4.505.000 3.925.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.577.000 8.773.000 8.146.000 6.941.000 5.336.000
Sum gjeld og egenkapital 12.005.000 14.055.000 13.137.000 11.446.000 9.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.162.000 27.306.000 23.922.000 23.022.000 18.435.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.162.000 27.306.000 23.922.000 23.022.000 18.435.000
Varekostnad -8.623.000 -8.486.000 -7.297.000 -7.587.000 -5.332.000
Lønninger -12.061.000 -12.774.000 -11.148.000 -10.197.000 -8.903.000
Avskrivning -177.000 -175.000 -144.000 -89.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.175.000 -2.901.000 -2.705.000 -2.405.000 -2.215.000
Driftskostnader -24.036.000 -24.336.000 -21.294.000 -20.278.000 -16.523.000
Driftsresultat 2.126.000 2.971.000 2.628.000 2.745.000 1.912.000
Finansinntekter 20.000 54.000 28.000 32.000 28.000
Finanskostnader -13.000 -8.000 -10.000 -10.000 -13.000
Finans 7.000 46.000 18.000 22.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -392.000
Årsresultat 1.646.000 2.290.000 1.986.000 2.080.000 1.392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 205.000 382.000 531.000 424.000 306.000
Sum varige driftsmidler 205.000 382.000 531.000 424.000 306.000
Sum finansielle anleggsmidler 86.000 128.000 169.000 182.000 31.000
Sum anleggsmidler 291.000 510.000 700.000 606.000 337.000
Varebeholdning 998.000 934.000 861.000 548.000 454.000
Kundefordringer 6.079.000 5.967.000 6.315.000 6.343.000 4.673.000
Andre fordringer 283.000 453.000 422.000 354.000 396.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.353.000 6.190.000 4.840.000 3.595.000 3.400.000
Sum omløpsmidler 11.714.000 13.545.000 12.437.000 10.840.000 8.924.000
Sum eiendeler 12.005.000 14.055.000 13.137.000 11.446.000 9.261.000
Sum opptjent egenkapital 4.884.000 4.738.000 4.447.000 3.961.000 3.381.000
Sum egenkapital 5.428.000 5.282.000 4.991.000 4.505.000 3.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 845.000 1.733.000 2.068.000 928.000 1.112.000
Betalbar skatt 487.000 727.000 660.000 687.000 535.000
Skyldig offentlige avgifter 2.245.000 2.427.000 2.238.000 2.155.000 1.881.000
Utbytte -1.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -392.000
Annen kortsiktig gjeld 1.500.000 1.886.000 1.681.000 1.671.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 6.577.000 8.773.000 8.146.000 6.941.000 5.336.000
Sum gjeld og egenkapital 12.005.000 14.055.000 13.137.000 11.446.000 9.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.137.000 4.772.000 4.291.000 3.899.000 3.588.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.5 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.4 1.5 1.6
Soliditet 45.2 37.6 3 39.4 42.4
Resultatgrad 8.1 10.9 1 11.9 10.4
Rentedekningsgrad 163.5 371.4 262.8 274.5 149.2
Gjeldsgrad 1.2 1.7 1.6 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 17.9 21.5 20.2 24.3 20.9
Signatur
10.09.2012
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS
FORMANN.
Prokurister
10.09.2012
PROKURA HVER FOR SEG
BERIT VESTLI BJØRSETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex