Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kavli Holding AS
Juridisk navn:  Kavli Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55100000
Postboks 7360 Sandbrekkevegen 91 Fax: 55926570
5020 Bergen 5225 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913344162
Aksjekapital: 8.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/30/1924
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-49.72%
Egenkapital  
  
-2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 1.591.000 0 12.270.000
Resultat: 100.684.000 200.227.000 272.157.000 159.330.000 68.778.000
Egenkapital: 617.058.000 631.929.000 570.385.000 401.558.000 416.472.000
Regnskap for  Kavli Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 1.591.000 0 12.270.000
Driftskostnader -4.635.000 -8.788.000 -10.451.000 -15.233.000 -19.824.000
Driftsresultat -4.635.000 -8.788.000 -8.860.000 -15.233.000 -7.554.000
Finansinntekter 122.732.000 212.298.000 309.855.000 226.215.000 154.682.000
Finanskostnader -17.413.000 -3.282.000 -28.838.000 -51.653.000 -78.350.000
Finans 105.319.000 209.016.000 281.017.000 174.562.000 76.332.000
Resultat før skatt 100.684.000 200.227.000 272.157.000 159.330.000 68.778.000
Skattekostnad -15.342.000 -37.907.000 -18.529.000 -20.305.000 -21.533.000
Årsresultat 85.342.000 162.320.000 253.628.000 139.025.000 47.245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 615.881.000 620.078.000 617.410.000 677.849.000 673.202.000
Sum omløpsmidler 381.526.000 463.713.000 424.938.000 218.311.000 180.694.000
Sum eiendeler 997.407.000 1.083.791.000 1.042.348.000 896.160.000 853.896.000
Sum opptjent egenkapital 609.058.000 623.929.000 562.385.000 393.558.000 408.472.000
Sum egenkapital 617.058.000 631.929.000 570.385.000 401.558.000 416.472.000
Sum langsiktig gjeld 139.426.000 138.550.000 135.178.000 136.362.000 229.513.000
Sum kortsiktig gjeld 240.923.000 313.313.000 336.786.000 358.240.000 207.911.000
Sum gjeld og egenkapital 997.407.000 1.083.792.000 1.042.349.000 896.160.000 853.896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 12.008.000
Andre inntekter 0 0 1.591.000 0 262.000
Driftsinntekter 0 0 1.591.000 0 12.270.000
Varekostnad 0 0 0 0 -7.511.000
Lønninger -2.789.000 -7.232.000 -2.415.000 -5.488.000 -6.242.000
Avskrivning -124.000 -124.000 -120.000 -136.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.722.000 -1.432.000 -7.916.000 -9.609.000 -5.921.000
Driftskostnader -4.635.000 -8.788.000 -10.451.000 -15.233.000 -19.824.000
Driftsresultat -4.635.000 -8.788.000 -8.860.000 -15.233.000 -7.554.000
Finansinntekter 122.732.000 212.298.000 309.855.000 226.215.000 154.682.000
Finanskostnader -17.413.000 -3.282.000 -28.838.000 -51.653.000 -78.350.000
Finans 105.319.000 209.016.000 281.017.000 174.562.000 76.332.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000.000 -100.000.000 -84.000.000 -150.000.000 -50.000.000
Årsresultat 85.342.000 162.320.000 253.628.000 139.025.000 47.245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 193.000 0 151.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.949.000 31.109.000 31.088.000 35.733.000 36.207.000
Sum varige driftsmidler 30.949.000 31.109.000 31.088.000 35.733.000 36.207.000
Sum finansielle anleggsmidler 584.738.000 588.969.000 586.171.000 642.115.000 636.995.000
Sum anleggsmidler 615.881.000 620.078.000 617.410.000 677.849.000 673.202.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 402.000 216.000 306.000 194.000 1.010.000
Andre fordringer 9.033.000 12.655.000 5.872.000 8.385.000 14.390.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 175.068.000 206.908.000 66.313.000 25.930.000 255.000
Sum omløpsmidler 381.526.000 463.713.000 424.938.000 218.311.000 180.694.000
Sum eiendeler 997.407.000 1.083.791.000 1.042.348.000 896.160.000 853.896.000
Sum opptjent egenkapital 609.058.000 623.929.000 562.385.000 393.558.000 408.472.000
Sum egenkapital 617.058.000 631.929.000 570.385.000 401.558.000 416.472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.426.000 13.550.000 10.178.000 11.362.000 5.513.000
Gjeld til kredittinstitutt 114.815.000 164.175.000 223.219.000 174.508.000 123.793.000
Sum langsiktig gjeld 139.426.000 138.550.000 135.178.000 136.362.000 229.513.000
Leverandørgjeld 2.641.000 2.341.000 1.721.000 2.501.000 3.600.000
Betalbar skatt 16.403.000 36.580.000 18.444.000 18.941.000 21.220.000
Skyldig offentlige avgifter 1.436.000 1.183.000 1.353.000 1.244.000 1.346.000
Utbytte -100.000.000 -100.000.000 -84.000.000 -150.000.000 -50.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.628.000 9.033.000 8.048.000 11.045.000 7.953.000
Sum kortsiktig gjeld 240.923.000 313.313.000 336.786.000 358.240.000 207.911.000
Sum gjeld og egenkapital 997.407.000 1.083.792.000 1.042.349.000 896.160.000 853.896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.603.000 150.400.000 88.152.000 -139.929.000 -27.217.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.3 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 0.7 0.9
Soliditet 61.9 58.3 54.7 44.8 48.8
Resultatgrad -556.9 -61.6
Rentedekningsgrad -0.3 -2.7 -0.3 4.1 1.9
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 11.8 18.8 28.9 23.5 17.2
Signatur
24.12.2014
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESKAP, ELLER MINST
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex