Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kavamet-Konepaja Oy
Juridisk navn:  Kavamet-Konepaja Oy
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75134600
C/O Leinonen Postboks 1552 Vika Fax: 75134610
0117 Oslo 9999 Utlandet
Fylke: Kommune:
Utlandet Sverige
Org.nr: 981426401
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/11/2000
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Leinonen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-0.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 3.432.000 843.000
Resultat: -27.000 -12.000 -21.000 2.538.000 551.000
Egenkapital: 2.880.000 2.907.000 2.919.000 2.454.000 402.000
Regnskap for  Kavamet-Konepaja Oy
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 3.432.000 843.000
Driftskostnader -27.000 -12.000 -21.000 -895.000 -292.000
Driftsresultat -27.000 -12.000 -21.000 2.538.000 551.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -27.000 -12.000 -21.000 2.538.000 551.000
Skattekostnad 0 0 0 -486.000 -149.000
Årsresultat -27.000 -12.000 -21.000 2.052.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.107.000 3.103.000 3.103.000 3.098.000 843.000
Sum eiendeler 3.107.000 3.103.000 3.103.000 3.098.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 2.880.000 2.907.000 2.919.000 2.454.000 402.000
Sum egenkapital 2.880.000 2.907.000 2.919.000 2.454.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 227.000 184.000 152.000 1.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 0 12.000 32.000 643.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 3.107.000 3.103.000 3.103.000 3.098.000 843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 3.432.000 843.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 3.432.000 843.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -885.000 -292.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -12.000 -21.000 -10.000 0
Driftskostnader -27.000 -12.000 -21.000 -895.000 -292.000
Driftsresultat -27.000 -12.000 -21.000 2.538.000 551.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -12.000 -21.000 2.052.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.098.000 3.098.000 0 0 843.000
Andre fordringer 6.000 2.000 3.098.000 3.098.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 5.000 0 0
Sum omløpsmidler 3.107.000 3.103.000 3.103.000 3.098.000 843.000
Sum eiendeler 3.107.000 3.103.000 3.103.000 3.098.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 2.880.000 2.907.000 2.919.000 2.454.000 402.000
Sum egenkapital 2.880.000 2.907.000 2.919.000 2.454.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 227.000 184.000 152.000 1.000 292.000
Leverandørgjeld 0 12.000 32.000 11.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 634.000 149.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 -2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 12.000 32.000 643.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 3.107.000 3.103.000 3.103.000 3.098.000 843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.107.000 3.091.000 3.071.000 2.455.000 694.000
Likviditetsgrad 1 258.6 9 4.8 5.7
Likviditetsgrad 2 0 258.6 9 4.8 5.7
Soliditet 92.7 93.7 94.1 79.2 47.7
Resultatgrad 7 65.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -0.9 -0.4 -0.7 81.9 65.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex