Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karmøy Kino As
Juridisk navn:  Karmøy Kino As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52850284
Postboks 53 Stangalandgata 7 Fax: 52855169
4291 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 913528670
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/28/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.3%
Resultat  
  
-142.47%
Egenkapital  
  
-5.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.133.000 8.029.000 8.728.000 7.315.000 6.677.000
Resultat: -127.000 299.000 829.000 501.000 -120.000
Egenkapital: 2.366.000 2.493.000 2.194.000 1.365.000 864.000
Regnskap for  Karmøy Kino As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.133.000 8.029.000 8.728.000 7.315.000 6.677.000
Driftskostnader -8.278.000 -7.752.000 -7.917.000 -6.831.000 -6.808.000
Driftsresultat -145.000 278.000 811.000 485.000 -131.000
Finansinntekter 21.000 26.000 24.000 28.000 19.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -6.000 -13.000 -8.000
Finans 18.000 21.000 18.000 15.000 11.000
Resultat før skatt -127.000 299.000 829.000 501.000 -120.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -127.000 299.000 829.000 501.000 -120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.237.000 894.000 934.000 268.000 375.000
Sum omløpsmidler 2.340.000 2.887.000 2.899.000 1.995.000 1.434.000
Sum eiendeler 3.577.000 3.781.000 3.833.000 2.263.000 1.809.000
Sum opptjent egenkapital 2.266.000 2.393.000 2.094.000 1.265.000 764.000
Sum egenkapital 2.366.000 2.493.000 2.194.000 1.365.000 864.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 100.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 1.210.000 1.288.000 1.639.000 798.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 3.576.000 3.781.000 3.833.000 2.263.000 1.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.029.000 8.003.000 8.556.000 7.201.000 6.595.000
Andre inntekter 104.000 26.000 171.000 114.000 82.000
Driftsinntekter 8.133.000 8.029.000 8.728.000 7.315.000 6.677.000
Varekostnad -3.042.000 -2.761.000 -2.960.000 -2.396.000 -2.140.000
Lønninger -3.254.000 -3.143.000 -3.247.000 -2.899.000 -2.940.000
Avskrivning -168.000 -104.000 -47.000 -115.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.814.000 -1.744.000 -1.663.000 -1.421.000 -1.608.000
Driftskostnader -8.278.000 -7.752.000 -7.917.000 -6.831.000 -6.808.000
Driftsresultat -145.000 278.000 811.000 485.000 -131.000
Finansinntekter 21.000 26.000 24.000 28.000 19.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -6.000 -13.000 -8.000
Finans 18.000 21.000 18.000 15.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -127.000 299.000 829.000 501.000 -120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 808.000 858.000 196.000 311.000
Driftsløsøre 1.140.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.140.000 808.000 858.000 196.000 311.000
Sum finansielle anleggsmidler 97.000 86.000 76.000 71.000 64.000
Sum anleggsmidler 1.237.000 894.000 934.000 268.000 375.000
Varebeholdning 128.000 96.000 103.000 104.000 84.000
Kundefordringer 102.000 283.000 289.000 112.000 169.000
Andre fordringer 242.000 403.000 831.000 69.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.867.000 2.106.000 1.675.000 1.710.000 1.068.000
Sum omløpsmidler 2.340.000 2.887.000 2.899.000 1.995.000 1.434.000
Sum eiendeler 3.577.000 3.781.000 3.833.000 2.263.000 1.809.000
Sum opptjent egenkapital 2.266.000 2.393.000 2.094.000 1.265.000 764.000
Sum egenkapital 2.366.000 2.493.000 2.194.000 1.365.000 864.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 100.000 175.000
Leverandørgjeld 491.000 302.000 994.000 276.000 225.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 277.000 216.000 226.000 243.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 442.000 771.000 419.000 278.000 347.000
Sum kortsiktig gjeld 1.210.000 1.288.000 1.639.000 798.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 3.576.000 3.781.000 3.833.000 2.263.000 1.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.130.000 1.599.000 1.260.000 1.197.000 665.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 1.8 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 1.7 2.4 1.8
Soliditet 66.2 65.9 57.2 60.3 47.8
Resultatgrad -1.8 3.5 9.3 6.6 -2.0
Rentedekningsgrad -48.3 55.6 135.2 39.5 -14.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet -3.5 8 21.8 22.7 -6.2
Signatur
03.05.2016
LEDER OG NESTLEDER AV STYRET.
Prokurister
03.05.2016
PROKURA HVER FOR SEG
PEDERSEN LARS ANDREAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex