Karine Frisør As
Juridisk navn:  Karine Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74080840
Jernbanegata 4-11 Jernbanegata 4-11 Fax:
7600 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 876627132
Aksjekapital: 124.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/5/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.36%
Resultat  
  
-25.56%
Egenkapital  
  
-71.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 943.000 986.000 1.402.000 1.981.000 2.056.000
Resultat: -113.000 -90.000 -100.000 -62.000 57.000
Egenkapital: 45.000 158.000 348.000 448.000 510.000
Regnskap for  Karine Frisør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 943.000 986.000 1.402.000 1.981.000 2.056.000
Driftskostnader -1.047.000 -1.069.000 -1.488.000 -2.035.000 -1.989.000
Driftsresultat -104.000 -83.000 -86.000 -53.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -10.000 -7.000 -14.000 -12.000 -10.000
Finans -10.000 -7.000 -14.000 -10.000 -10.000
Resultat før skatt -113.000 -90.000 -100.000 -62.000 57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -14.000
Årsresultat -113.000 -90.000 -100.000 -62.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 190.000 301.000 491.000 752.000 818.000
Sum eiendeler 191.000 302.000 492.000 753.000 819.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 34.000 124.000 224.000 286.000
Sum egenkapital 45.000 158.000 348.000 448.000 510.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 146.000 144.000 144.000 305.000 308.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 302.000 492.000 753.000 818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 943.000 986.000 1.402.000 1.981.000 2.056.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 943.000 986.000 1.402.000 1.981.000 2.056.000
Varekostnad -110.000 -171.000 -151.000 -299.000 -277.000
Lønninger -700.000 -652.000 -993.000 -1.278.000 -1.214.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -246.000 -344.000 -458.000 -498.000
Driftskostnader -1.047.000 -1.069.000 -1.488.000 -2.035.000 -1.989.000
Driftsresultat -104.000 -83.000 -86.000 -53.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -10.000 -7.000 -14.000 -12.000 -10.000
Finans -10.000 -7.000 -14.000 -10.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -113.000 -90.000 -100.000 -62.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 61.000 52.000 132.000 147.000 193.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 22.000 17.000 26.000 115.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 232.000 333.000 491.000 531.000
Sum omløpsmidler 190.000 301.000 491.000 752.000 818.000
Sum eiendeler 191.000 302.000 492.000 753.000 819.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 34.000 124.000 224.000 286.000
Sum egenkapital 45.000 158.000 348.000 448.000 510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 9.000 13.000 43.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 66.000 68.000 137.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 69.000 62.000 125.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 144.000 144.000 305.000 308.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 302.000 492.000 753.000 818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 157.000 347.000 447.000 510.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.1 3.4 2 2.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.7 2.5 2 2.1
Soliditet 23.6 52.3 70.7 59.5 62.3
Resultatgrad -8.4 -6.1 -2.7 3.3
Rentedekningsgrad -10.4 -11.9 -6.1 -4.4 6.7
Gjeldsgrad 3.2 0.9 0.4 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -54.5 -27.5 -17.5 -6.8 8.2
Signatur
20.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex