Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karine Andreassen As
Juridisk navn:  Karine Andreassen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brunlabakken 5 Brunlabakken 5 Fax:
3292 Stavern 3292 Stavern
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 916200099
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/26/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
62.93%
Resultat  
  
-92.86%
Egenkapital  
  
3.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 189.000 116.000 170.000 42.000
Resultat: 2.000 28.000 -12.000 15.000
Egenkapital: 55.000 53.000 29.000 41.000
Regnskap for  Karine Andreassen As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 189.000 116.000 170.000 42.000
Driftskostnader -178.000 -88.000 -182.000 -28.000
Driftsresultat 12.000 28.000 -12.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0 0
Finans -10.000 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 28.000 -12.000 15.000
Skattekostnad 0 -4.000 0 -4.000
Årsresultat 2.000 24.000 -12.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 33.000 34.000 0
Sum omløpsmidler 43.000 24.000 11.000 56.000
Sum eiendeler 146.000 57.000 45.000 56.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 23.000 -1.000 11.000
Sum egenkapital 55.000 53.000 29.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 88.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 16.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 57.000 45.000 56.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.000 116.000 170.000 42.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 189.000 116.000 170.000 42.000
Varekostnad -17.000 0 -5.000 0
Lønninger 0 0 -85.000 0
Avskrivning -18.000 -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -84.000 -92.000 -28.000
Driftskostnader -178.000 -88.000 -182.000 -28.000
Driftsresultat 12.000 28.000 -12.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0 0
Finans -10.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 24.000 -12.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 17.000 21.000 0
Sum varige driftsmidler 103.000 17.000 21.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 16.000 14.000 0
Sum anleggsmidler 103.000 33.000 34.000 0
Varebeholdning 11.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 16.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 24.000 10.000 56.000
Sum omløpsmidler 43.000 24.000 11.000 56.000
Sum eiendeler 146.000 57.000 45.000 56.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 23.000 -1.000 11.000
Sum egenkapital 55.000 53.000 29.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 88.000 4.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 2.000 11.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 16.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 57.000 45.000 56.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 24.000 -5.000 41.000
Likviditetsgrad 1 14.3 0.7 3.7
Likviditetsgrad 2 10.7 0 0.7 3.8
Soliditet 37.7 9 64.4 73.2
Resultatgrad 6.3 24.1 -7.1 35.7
Rentedekningsgrad 1.2
Gjeldsgrad 1.7 0.1 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.2 49.1 -26.7 26.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex