Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kari Bach Landro Holding AS
Juridisk navn:  Kari Bach Landro Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 4 Olsvikåsen 4 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252143
Aksjekapital: 111.959 NOK
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-21.79%
Egenkapital  
  
-21.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 542.000 693.000 797.000 782.000 576.000
Egenkapital: 666.000 848.000 815.000 711.000 593.000
Regnskap for  Kari Bach Landro Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -22.000 -22.000 -21.000 -19.000
Driftsresultat -11.000 -22.000 -22.000 -21.000 -19.000
Finansinntekter 553.000 714.000 819.000 803.000 595.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 553.000 714.000 819.000 803.000 595.000
Resultat før skatt 542.000 693.000 797.000 782.000 576.000
Skattekostnad -125.000 -160.000 -193.000 -204.000 -156.000
Årsresultat 418.000 533.000 604.000 578.000 421.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 277.000 277.000 227.000 227.000 227.000
Sum omløpsmidler 1.029.000 1.247.000 1.175.000 1.060.000 876.000
Sum eiendeler 1.306.000 1.524.000 1.402.000 1.287.000 1.103.000
Sum opptjent egenkapital 532.000 715.000 682.000 578.000 434.000
Sum egenkapital 666.000 848.000 815.000 711.000 593.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 641.000 676.000 587.000 577.000 510.000
Sum gjeld og egenkapital 1.306.000 1.524.000 1.402.000 1.288.000 1.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -22.000 -22.000 -21.000 -19.000
Driftskostnader -11.000 -22.000 -22.000 -21.000 -19.000
Driftsresultat -11.000 -22.000 -22.000 -21.000 -19.000
Finansinntekter 553.000 714.000 819.000 803.000 595.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 553.000 714.000 819.000 803.000 595.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -500.000 -500.000 -460.000 -550.000
Årsresultat 418.000 533.000 604.000 578.000 421.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 277.000 277.000 227.000 227.000 227.000
Sum anleggsmidler 277.000 277.000 227.000 227.000 227.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 573.000 687.000 792.000 776.000 595.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 456.000 560.000 384.000 285.000 281.000
Sum omløpsmidler 1.029.000 1.247.000 1.175.000 1.060.000 876.000
Sum eiendeler 1.306.000 1.524.000 1.402.000 1.287.000 1.103.000
Sum opptjent egenkapital 532.000 715.000 682.000 578.000 434.000
Sum egenkapital 666.000 848.000 815.000 711.000 593.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 125.000 160.000 193.000 204.000 156.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -500.000 -500.000 -460.000 -550.000
Annen kortsiktig gjeld 516.000 516.000 394.000 373.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 641.000 676.000 587.000 577.000 510.000
Sum gjeld og egenkapital 1.306.000 1.524.000 1.402.000 1.288.000 1.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 388.000 571.000 588.000 483.000 366.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 2 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 2 1.9 1.8
Soliditet 5 55.6 58.1 55.2 53.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 0.8 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 41.5 45.4 56.8 60.7 52.2
Signatur
07.12.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex