Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kari Bach Landro AS
Juridisk navn:  Kari Bach Landro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 4 Olsvikåsen 4 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252135
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.74%
Resultat  
  
-18.57%
Egenkapital  
  
2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.509.000 2.466.000 2.506.000 2.450.000 2.237.000
Resultat: 557.000 684.000 783.000 774.000 604.000
Egenkapital: 140.000 136.000 139.000 147.000 148.000
Regnskap for  Kari Bach Landro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.509.000 2.466.000 2.506.000 2.450.000 2.237.000
Driftskostnader -1.947.000 -1.781.000 -1.721.000 -1.675.000 -1.632.000
Driftsresultat 563.000 685.000 784.000 775.000 605.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 557.000 684.000 783.000 774.000 604.000
Skattekostnad -128.000 -165.000 -197.000 -209.000 -162.000
Årsresultat 429.000 519.000 586.000 565.000 442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 694.000 191.000 157.000 187.000 229.000
Sum omløpsmidler 797.000 804.000 965.000 911.000 726.000
Sum eiendeler 1.491.000 995.000 1.122.000 1.098.000 955.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 36.000 39.000 47.000 48.000
Sum egenkapital 140.000 136.000 139.000 147.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 640.000 0 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 859.000 983.000 951.000 806.000
Sum gjeld og egenkapital 1.491.000 995.000 1.122.000 1.099.000 955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.509.000 2.366.000 2.506.000 2.450.000 2.237.000
Andre inntekter 0 100.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.509.000 2.466.000 2.506.000 2.450.000 2.237.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.280.000 -1.229.000 -1.167.000 -1.099.000 -1.088.000
Avskrivning -158.000 -44.000 -41.000 -42.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -509.000 -508.000 -513.000 -534.000 -489.000
Driftskostnader -1.947.000 -1.781.000 -1.721.000 -1.675.000 -1.632.000
Driftsresultat 563.000 685.000 784.000 775.000 605.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag -426.000 -522.000 -594.000 -566.000 -434.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 429.000 519.000 586.000 565.000 442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 694.000 161.000 157.000 187.000 229.000
Sum varige driftsmidler 694.000 161.000 157.000 187.000 229.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 694.000 191.000 157.000 187.000 229.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47.000 43.000 42.000 56.000 56.000
Andre fordringer 626.000 572.000 456.000 507.000 406.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 188.000 467.000 348.000 263.000
Sum omløpsmidler 797.000 804.000 965.000 911.000 726.000
Sum eiendeler 1.491.000 995.000 1.122.000 1.098.000 955.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 36.000 39.000 47.000 48.000
Sum egenkapital 140.000 136.000 139.000 147.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 640.000 0 0 1.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 74.000 64.000 52.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 639.000 785.000 919.000 899.000 714.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 859.000 983.000 951.000 806.000
Sum gjeld og egenkapital 1.491.000 995.000 1.122.000 1.099.000 955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 -55.000 -18.000 -40.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1 1.0 1.0
Soliditet 9.4 13.7 12.4 13.4 15.5
Resultatgrad 22.4 27.8 31.3 31.6 27.0
Rentedekningsgrad 93.8 6 7 775.0 302.5
Gjeldsgrad 9.7 6.3 7.1 6.5 5.5
Total kapitalrentabilitet 37.8 68.8 69.9 70.5 63.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex