Karen Og Jakob Moens Fond For Tuberkuløse Og Kreftsyke I Tjeldsund Kommune
Juridisk navn:  Karen Og Jakob Moens Fond For Tuberkuløse Og Kreftsyke I Tjeldsund Kommune
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76918806
Rådhuset I Tjeldsund Rådhuset I Tjeldsund Fax: 76918840
9444 Hol I Tjeldsund 9444 Hol I Tjeldsund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 979211813
Aksjekapital: 1.260.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Komrev Nord Iks
Regnskapsfører: Økoråd Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.000 3.000 3.000 14.000 26.000
Egenkapital: 1.260.000 1.256.000 1.249.000 1.246.000 1.231.000
Regnskap for  Karen Og Jakob Moens Fond For Tuberkuløse Og Kreftsyke I Tjeldsund Kommune
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 13.000 13.000 13.000 23.000 35.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 13.000 13.000 23.000 35.000
Resultat før skatt 3.000 3.000 3.000 14.000 26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 3.000 3.000 14.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.260.000 1.256.000 1.254.000 1.250.000 1.236.000
Sum eiendeler 1.260.000 1.256.000 1.254.000 1.250.000 1.236.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.260.000 1.256.000 1.249.000 1.246.000 1.231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.260.000 1.256.000 1.254.000 1.251.000 1.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 13.000 13.000 13.000 23.000 35.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 13.000 13.000 23.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 3.000 3.000 14.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.260.000 1.256.000 1.254.000 1.250.000 1.236.000
Sum omløpsmidler 1.260.000 1.256.000 1.254.000 1.250.000 1.236.000
Sum eiendeler 1.260.000 1.256.000 1.254.000 1.250.000 1.236.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.260.000 1.256.000 1.249.000 1.246.000 1.231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.260.000 1.256.000 1.254.000 1.251.000 1.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.260.000 1.256.000 1.249.000 1.245.000 1.231.000
Likviditetsgrad 1 250.8 250.0 247.2
Likviditetsgrad 2 0 0 250.8 250.1 247.3
Soliditet 1 1 99.6 99.6 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.2 0.2 1.1 2.1
Signatur
09.12.2015
DEN TIL ENHVER TID SITTENDE ORDFØRER I TJELDSUND OG LENSMANN I EVENES, TJEL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex