Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Karasjok Drosjesentral DA
Juridisk navn:  Karasjok Drosjesentral DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78466506
Piera Biret Geaidnu 8 Piera Biret Geaidnu 8 Fax: 78467260
9730 Karasjok 9730 Karasjok
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karasjohka Karasjok
Org.nr: 991866981
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/14/2007
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Averdi Karasjok As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.62%
Resultat  
  
-240%
Egenkapital  
  
-6.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 189.000 174.000 115.000 196.000 105.000
Resultat: -7.000 5.000 -51.000 7.000 -55.000
Egenkapital: 124.000 132.000 126.000 177.000 169.000
Regnskap for  Karasjok Drosjesentral DA
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 189.000 174.000 115.000 196.000 105.000
Driftskostnader -196.000 -168.000 -165.000 -188.000 -160.000
Driftsresultat -7.000 5.000 -51.000 7.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 5.000 -51.000 7.000 -55.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 5.000 -51.000 7.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 159.000 167.000 175.000 183.000 201.000
Sum omløpsmidler 113.000 39.000 37.000 30.000 121.000
Sum eiendeler 272.000 206.000 212.000 213.000 322.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 132.000 126.000 177.000 169.000
Sum egenkapital 124.000 132.000 126.000 177.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 147.000 75.000 86.000 36.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 207.000 212.000 213.000 322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.000 174.000 115.000 196.000 105.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 189.000 174.000 115.000 196.000 105.000
Varekostnad -86.000 -55.000 -52.000 -57.000 -56.000
Lønninger -6.000 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -18.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -105.000 -105.000 -113.000 -97.000
Driftskostnader -196.000 -168.000 -165.000 -188.000 -160.000
Driftsresultat -7.000 5.000 -51.000 7.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 5.000 -51.000 7.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 159.000 167.000 175.000 183.000 187.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 15.000
Sum varige driftsmidler 159.000 167.000 175.000 183.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 159.000 167.000 175.000 183.000 201.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 18.000 19.000 3.000 83.000
Andre fordringer 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 14.000 11.000 20.000 27.000
Sum omløpsmidler 113.000 39.000 37.000 30.000 121.000
Sum eiendeler 272.000 206.000 212.000 213.000 322.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 132.000 126.000 177.000 169.000
Sum egenkapital 124.000 132.000 126.000 177.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 148.000 57.000 73.000 26.000 153.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 2.000 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 10.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 147.000 75.000 86.000 36.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 207.000 212.000 213.000 322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -36.000 -49.000 -6.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.4 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.5 0.9 0.8
Soliditet 45.8 63.8 59.4 83.1 52.5
Resultatgrad -3.7 2.9 -44.3 3.6 -52.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 0.6 0.7 0.2 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.6 2.4 -24.1 3.3 -17.1
Signatur
26.02.2016
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex