Kanstad Eiendom AS
Juridisk navn:  Kanstad Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90135643
Sjøvegen 37 Fax:
8410 Lødingen 8410 Lødingen
Fylke: Kommune:
Nordland Lødingen
Org.nr: 932279495
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.12%
Resultat  
  
-5.43%
Egenkapital  
  
1.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 685.000 722.000 680.000 676.000 658.000
Resultat: 644.000 681.000 549.000 832.000 1.135.000
Egenkapital: 28.916.000 28.382.000 27.797.000 27.339.000 26.688.000
Regnskap for  Kanstad Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 685.000 722.000 680.000 676.000 658.000
Driftskostnader -795.000 -817.000 -829.000 -671.000 -743.000
Driftsresultat -110.000 -95.000 -149.000 5.000 -84.000
Finansinntekter 783.000 1.766.000 727.000 2.238.000 1.288.000
Finanskostnader -29.000 -990.000 -28.000 -1.411.000 -69.000
Finans 754.000 776.000 699.000 827.000 1.219.000
Resultat før skatt 644.000 681.000 549.000 832.000 1.135.000
Skattekostnad -110.000 -96.000 -92.000 -182.000 -175.000
Årsresultat 534.000 585.000 458.000 651.000 960.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.510.000 9.732.000 8.053.000 8.083.000 9.705.000
Sum omløpsmidler 20.897.000 20.172.000 21.277.000 20.750.000 19.474.000
Sum eiendeler 30.407.000 29.904.000 29.330.000 28.833.000 29.179.000
Sum opptjent egenkapital 25.898.000 25.364.000 24.779.000 24.321.000 23.670.000
Sum egenkapital 28.916.000 28.382.000 27.797.000 27.339.000 26.688.000
Sum langsiktig gjeld 1.113.000 1.201.000 1.344.000 1.232.000 2.177.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 321.000 190.000 263.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 30.408.000 29.904.000 29.331.000 28.834.000 29.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 685.000 722.000 680.000 676.000 658.000
Driftsinntekter 685.000 722.000 680.000 676.000 658.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -623.000 -583.000 -565.000 -448.000 -587.000
Avskrivning -12.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -160.000 -197.000 -227.000 -186.000 -119.000
Driftskostnader -795.000 -817.000 -829.000 -671.000 -743.000
Driftsresultat -110.000 -95.000 -149.000 5.000 -84.000
Finansinntekter 783.000 1.766.000 727.000 2.238.000 1.288.000
Finanskostnader -29.000 -990.000 -28.000 -1.411.000 -69.000
Finans 754.000 776.000 699.000 827.000 1.219.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 534.000 585.000 458.000 651.000 960.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 31.000 25.000 18.000 10.000
Fast eiendom 2.391.000 2.391.000 2.391.000 2.391.000 2.391.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 12.000 49.000 87.000 124.000
Sum varige driftsmidler 2.391.000 2.403.000 2.440.000 2.477.000 2.514.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.088.000 7.298.000 5.588.000 5.588.000 7.181.000
Sum anleggsmidler 9.510.000 9.732.000 8.053.000 8.083.000 9.705.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 176.000 0 0
Andre fordringer 92.000 19.000 35.000 106.000 188.000
Sum investeringer 5.000 7.000 189.000 353.000 2.379.000
Kasse, bank 20.800.000 20.146.000 20.878.000 20.292.000 16.908.000
Sum omløpsmidler 20.897.000 20.172.000 21.277.000 20.750.000 19.474.000
Sum eiendeler 30.407.000 29.904.000 29.330.000 28.833.000 29.179.000
Sum opptjent egenkapital 25.898.000 25.364.000 24.779.000 24.321.000 23.670.000
Sum egenkapital 28.916.000 28.382.000 27.797.000 27.339.000 26.688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.113.000 1.201.000 1.344.000 1.232.000 2.177.000
Leverandørgjeld 0 0 11.000 0 0
Betalbar skatt 110.000 102.000 99.000 189.000 184.000
Skyldig offentlige avgifter 174.000 157.000 22.000 28.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 62.000 58.000 46.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 321.000 190.000 263.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 30.408.000 29.904.000 29.331.000 28.834.000 29.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.518.000 19.851.000 21.087.000 20.487.000 19.159.000
Likviditetsgrad 1 55.1 62.8 1 78.9 61.8
Likviditetsgrad 2 55.1 62.8 1 78.9 61.9
Soliditet 95.1 94.9 94.8 94.8 91.5
Resultatgrad -16.1 -13.2 -21.9 0.7 -12.8
Rentedekningsgrad -3.8 -0.1 -5.3 1.6 17.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.2 5.6 2 7.8 4.1
Signatur
13.01.2020
SIGNATUR
KANSTAD OLE-JACOB EIVIN
Prokurister
13.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
KANSTAD OLE-JACOB EIVIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex