Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kanalveien 1 AS
Juridisk navn:  Kanalveien 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001905
Postboks 4 Forus Godesetdalen 24 Fax: 51576600
4068 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 984372612
Aksjekapital: 8.233.463 NOK
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tjelta eiendom 8 as
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.47%
Resultat  
  
9.37%
Egenkapital  
  
1.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.208.000 3.844.000 3.576.000 224.000 0
Resultat: 3.807.000 3.481.000 3.062.000 -319.000 -600.000
Egenkapital: 9.289.000 9.189.000 9.071.000 8.683.000 8.431.000
Regnskap for  Kanalveien 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.208.000 3.844.000 3.576.000 224.000 0
Driftskostnader -17.000 -7.000 -60.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat 4.191.000 3.837.000 3.516.000 216.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -384.000 -356.000 -454.000 -535.000 -592.000
Finans -384.000 -356.000 -454.000 -535.000 -592.000
Resultat før skatt 3.807.000 3.481.000 3.062.000 -319.000 -600.000
Skattekostnad -837.000 -807.000 -501.000 0 0
Årsresultat 2.969.000 2.674.000 2.561.000 -319.000 -600.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.394.000 26.423.000 26.466.000 26.281.000 25.142.000
Sum omløpsmidler 16.000 18.000 281.000 918.000 999.000
Sum eiendeler 26.410.000 26.441.000 26.747.000 27.199.000 26.141.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 506.000 388.000 0 0
Sum egenkapital 9.289.000 9.189.000 9.071.000 8.683.000 8.431.000
Sum langsiktig gjeld 12.815.000 13.311.000 14.195.000 17.813.000 17.693.000
Sum kortsiktig gjeld 4.307.000 3.941.000 3.481.000 704.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 26.412.000 26.441.000 26.747.000 27.200.000 26.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.208.000 3.844.000 3.576.000 224.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.208.000 3.844.000 3.576.000 224.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -7.000 -60.000 -8.000 -8.000
Driftskostnader -17.000 -7.000 -60.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat 4.191.000 3.837.000 3.516.000 216.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -384.000 -356.000 -454.000 -535.000 -592.000
Finans -384.000 -356.000 -454.000 -535.000 -592.000
Konsernbidrag -2.868.000 -2.556.000 -2.173.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.969.000 2.674.000 2.561.000 -319.000 -600.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 114.000 142.000 186.000 0 0
Fast eiendom 26.281.000 26.281.000 26.281.000 26.281.000 25.142.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 26.281.000 26.281.000 26.281.000 26.281.000 25.142.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.394.000 26.423.000 26.466.000 26.281.000 25.142.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 17.000 281.000 347.000 83.000
Sum omløpsmidler 16.000 18.000 281.000 918.000 999.000
Sum eiendeler 26.410.000 26.441.000 26.747.000 27.199.000 26.141.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 506.000 388.000 0 0
Sum egenkapital 9.289.000 9.189.000 9.071.000 8.683.000 8.431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.677.000 3.320.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.815.000 13.311.000 14.195.000 17.813.000 17.693.000
Leverandørgjeld 629.000 622.000 622.000 704.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 -4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.860.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.307.000 3.941.000 3.481.000 704.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 26.412.000 26.441.000 26.747.000 27.200.000 26.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.291.000 -3.923.000 -3.200.000 214.000 981.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 1.3 55.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 1.3 55.6
Soliditet 35.2 34.8 33.9 31.9 32.3
Resultatgrad 99.6 99.8 98.3 96.4
Rentedekningsgrad 10.9 10.8 7.7 0.4 0.0
Gjeldsgrad 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 15.9 14.5 13.1 0.8 0.0
Signatur
20.05.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2008
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex