Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kamilla Hill As
Juridisk navn:  Kamilla Hill As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Einar Haflans vei 22 Einar Haflans vei 22 Fax:
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 921313500
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/29/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -24.000
Egenkapital: 6.000
Regnskap for  Kamilla Hill As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -24.000
Driftsresultat -24.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -24.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 6.000
Sum opptjent egenkapital -24.000
Sum egenkapital 6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -24.000
Driftskostnader -24.000
Driftsresultat -24.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 6.000
Sum opptjent egenkapital -24.000
Sum egenkapital 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex