Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kamilla As
Juridisk navn:  Kamilla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Parkgata 4 Parkgata 4 Fax:
8310 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 921058586
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lofoten Økonomiservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.3%
Resultat  
  
43.46%
Egenkapital  
  
122.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 2.408.000 1.848.000 1.484.000
Resultat: 581.000 405.000 23.000
Egenkapital: 817.000 367.000 51.000
Regnskap for  Kamilla As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.408.000 1.848.000 1.484.000
Driftskostnader -1.780.000 -1.443.000 -1.467.000
Driftsresultat 629.000 405.000 17.000
Finansinntekter 6.000 0 5.000
Finanskostnader -54.000 0 0
Finans -48.000 0 5.000
Resultat før skatt 581.000 405.000 23.000
Skattekostnad -131.000 -89.000 0
Årsresultat 450.000 316.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.756.000 1.273.000 1.355.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 748.000 265.000
Sum eiendeler 5.932.000 2.021.000 1.620.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 337.000 21.000
Sum egenkapital 817.000 367.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 4.986.000 1.389.000 1.527.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 266.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 5.933.000 2.022.000 1.620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.556.000 1.848.000 1.484.000
Andre inntekter 852.000 0 0
Driftsinntekter 2.408.000 1.848.000 1.484.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.122.000 -1.027.000 -1.013.000
Avskrivning -182.000 -99.000 -96.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -476.000 -317.000 -358.000
Driftskostnader -1.780.000 -1.443.000 -1.467.000
Driftsresultat 629.000 405.000 17.000
Finansinntekter 6.000 0 5.000
Finanskostnader -54.000 0 0
Finans -48.000 0 5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 450.000 316.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 500.000 500.000 500.000
Fast eiendom 57.000 57.000 57.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 489.000 66.000 66.000
Sum varige driftsmidler 4.256.000 773.000 855.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.756.000 1.273.000 1.355.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 85.000 178.000 86.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.091.000 570.000 180.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 748.000 265.000
Sum eiendeler 5.932.000 2.021.000 1.620.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 337.000 21.000
Sum egenkapital 817.000 367.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 220.000 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.986.000 1.389.000 1.527.000
Leverandørgjeld 0 9.000
Betalbar skatt 78.000 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 188.000 33.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 130.000 266.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 5.933.000 2.022.000 1.620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.046.000 482.000 223.000
Likviditetsgrad 1 9.0 2.8 6.3
Likviditetsgrad 2 9.0 2.8 6.3
Soliditet 13.8 18.2 3.1
Resultatgrad 26.1 21.9 1.1
Rentedekningsgrad 11.6
Gjeldsgrad 6.3 4.5 30.8
Total kapitalrentabilitet 10.7 2 1.4
Signatur
27.06.2018
Prokurister
27.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex