Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kalve AS
Juridisk navn:  Kalve AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98213401
Hans Nysoms Vei 10 Hans Nysoms Vei 10 Fax: 22831409
3085 Holmestrand 3085 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 866117152
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.96%
Resultat  
  
-24.22%
Egenkapital  
  
1.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 289.000 278.000 229.000 485.000 0
Resultat: 97.000 128.000 3.696.000 393.000 -35.000
Egenkapital: 4.283.000 4.208.000 4.099.000 403.000 13.000
Regnskap for  Kalve AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 289.000 278.000 229.000 485.000 0
Driftskostnader -192.000 -149.000 -282.000 -271.000 -20.000
Driftsresultat 97.000 129.000 -53.000 213.000 -20.000
Finansinntekter 28.000 0 2.250.000 4.595.000 0
Finanskostnader -28.000 -1.000 1.499.000 -4.415.000 -15.000
Finans 0 -1.000 3.749.000 180.000 -15.000
Resultat før skatt 97.000 128.000 3.696.000 393.000 -35.000
Skattekostnad -22.000 -19.000 0 -4.000 0
Årsresultat 75.000 109.000 3.696.000 389.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.768.000 3.768.000 3.768.000 0 140.000
Sum omløpsmidler 763.000 635.000 412.000 646.000 1.000
Sum eiendeler 4.531.000 4.403.000 4.180.000 646.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 4.183.000 4.108.000 3.999.000 303.000 -87.000
Sum egenkapital 4.283.000 4.208.000 4.099.000 403.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.000 213.000 0
Sum kortsiktig gjeld 248.000 194.000 68.000 30.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 4.531.000 4.402.000 4.179.000 646.000 141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 289.000 278.000 229.000 319.000 0
Andre inntekter 0 0 0 166.000 0
Driftsinntekter 289.000 278.000 229.000 485.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -62.000 0 -23.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -149.000 -259.000 -271.000 -20.000
Driftskostnader -192.000 -149.000 -282.000 -271.000 -20.000
Driftsresultat 97.000 129.000 -53.000 213.000 -20.000
Finansinntekter 28.000 0 2.250.000 4.595.000 0
Finanskostnader -28.000 -1.000 1.499.000 -4.415.000 -15.000
Finans 0 -1.000 3.749.000 180.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 75.000 109.000 3.696.000 389.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.768.000 3.768.000 3.768.000 0 140.000
Sum anleggsmidler 3.768.000 3.768.000 3.768.000 0 140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 361.000 298.000 232.000 314.000 0
Andre fordringer 19.000 0 0 275.000 0
Sum investeringer 308.000 155.000 0 0 0
Kasse, bank 76.000 183.000 180.000 57.000 1.000
Sum omløpsmidler 763.000 635.000 412.000 646.000 1.000
Sum eiendeler 4.531.000 4.403.000 4.180.000 646.000 141.000
Sum opptjent egenkapital 4.183.000 4.108.000 3.999.000 303.000 -87.000
Sum egenkapital 4.283.000 4.208.000 4.099.000 403.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.000 213.000 0
Leverandørgjeld 0 -1.000 24.000 27.000 9.000
Betalbar skatt 16.000 16.000 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 112.000 42.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 66.000 2.000 0 118.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000 194.000 68.000 30.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 4.531.000 4.402.000 4.179.000 646.000 141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 515.000 441.000 344.000 616.000 -127.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.3 6.1 21.5 0.0
Likviditetsgrad 2 3.1 3.3 6.1 21.6 0.1
Soliditet 94.5 95.6 98.1 62.4 9.2
Resultatgrad 33.6 46.4 -23.1 43.9
Rentedekningsgrad 3.5 1 0 1.1 -1.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.6 9.8
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.9 52.6 744.3 -14.2
Signatur
29.12.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
29.12.2016
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex