Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kajakkspesialisten As
Juridisk navn:  Kajakkspesialisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32701607
Fossgata 12 Fossgata 12 Fax:
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 999329012
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/11/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thor Egil Stølen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.57%
Resultat  
  
352.76%
Egenkapital  
  
112.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.151.000 1.232.000 988.000 1.085.000 1.080.000
Resultat: 321.000 -127.000 -104.000 -75.000 0
Egenkapital: 27.000 -221.000 -121.000 -41.000 11.000
Regnskap for  Kajakkspesialisten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.151.000 1.232.000 988.000 1.085.000 1.080.000
Driftskostnader -856.000 -1.364.000 -1.090.000 -1.159.000 -1.079.000
Driftsresultat 294.000 -131.000 -103.000 -74.000 0
Finansinntekter 27.000 5.000 0 -1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 27.000 5.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 321.000 -127.000 -104.000 -75.000 0
Skattekostnad -74.000 27.000 24.000 23.000 0
Årsresultat 247.000 -100.000 -80.000 -52.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 79.000 64.000 53.000 42.000
Sum omløpsmidler 1.009.000 651.000 628.000 571.000 699.000
Sum eiendeler 1.013.000 730.000 692.000 624.000 741.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -251.000 -151.000 -71.000 -19.000
Sum egenkapital 27.000 -221.000 -121.000 -41.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 986.000 950.000 813.000 665.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 1.013.000 729.000 692.000 624.000 741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.150.000 1.204.000 957.000 1.056.000 1.051.000
Andre inntekter 0 28.000 31.000 29.000 29.000
Driftsinntekter 1.151.000 1.232.000 988.000 1.085.000 1.080.000
Varekostnad -176.000 -423.000 -274.000 -465.000 -345.000
Lønninger -369.000 -604.000 -465.000 -308.000 -385.000
Avskrivning -5.000 -12.000 -12.000 -12.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -306.000 -325.000 -339.000 -374.000 -338.000
Driftskostnader -856.000 -1.364.000 -1.090.000 -1.159.000 -1.079.000
Driftsresultat 294.000 -131.000 -103.000 -74.000 0
Finansinntekter 27.000 5.000 0 -1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 27.000 5.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 247.000 -100.000 -80.000 -52.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 74.000 47.000 23.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 18.000 30.000 42.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 18.000 30.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 79.000 64.000 53.000 42.000
Varebeholdning 738.000 386.000 431.000 368.000 288.000
Kundefordringer 0 0 5.000 75.000 79.000
Andre fordringer 7.000 0 8.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 263.000 265.000 185.000 123.000 332.000
Sum omløpsmidler 1.009.000 651.000 628.000 571.000 699.000
Sum eiendeler 1.013.000 730.000 692.000 624.000 741.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -251.000 -151.000 -71.000 -19.000
Sum egenkapital 27.000 -221.000 -121.000 -41.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 27.000 1.000 3.000 0
Betalbar skatt 4.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 68.000 49.000 25.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 906.000 856.000 763.000 637.000 641.000
Sum kortsiktig gjeld 986.000 950.000 813.000 665.000 730.000
Sum gjeld og egenkapital 1.013.000 729.000 692.000 624.000 741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 -299.000 -185.000 -94.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.8 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.6
Soliditet 2.7 -30.3 -17.5 -6.6 1.5
Resultatgrad 25.5 -10.6 -10.4 -6.8 0.0
Rentedekningsgrad 1.0
Gjeldsgrad 36.5 -4.3 -6.7 -16.2 66.4
Total kapitalrentabilitet 31.7 -17.3 -14.9 -12.0 0.1
Signatur
30.08.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex