Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kajakkguiden As
Juridisk navn:  Kajakkguiden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40081316
Måsemyrane 8 Måsemyrane 8 Fax:
6050 Valderøya 6050 Valderøya
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 915846491
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
119.23%
Resultat  
  
140.59%
Egenkapital  
  
256.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 171.000 78.000 167.000 49.000
Resultat: 41.000 -101.000 -5.000 -10.000
Egenkapital: 25.000 -16.000 85.000 90.000
Regnskap for  Kajakkguiden As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 171.000 78.000 167.000 49.000
Driftskostnader -131.000 -180.000 -172.000 -59.000
Driftsresultat 40.000 -101.000 -5.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 41.000 -101.000 -5.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 -101.000 -5.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 146.000 137.000 210.000 216.000
Sum eiendeler 159.000 137.000 210.000 216.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -116.000 -15.000 -10.000
Sum egenkapital 25.000 -16.000 85.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135.000 152.000 125.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 160.000 136.000 210.000 216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.000 77.000 167.000 49.000
Andre inntekter 24.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 171.000 78.000 167.000 49.000
Varekostnad -1.000 -91.000 -101.000 -44.000
Lønninger -2.000 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -89.000 -71.000 -15.000
Driftskostnader -131.000 -180.000 -172.000 -59.000
Driftsresultat 40.000 -101.000 -5.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 -101.000 -5.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0
Varebeholdning 12.000 12.000 103.000 111.000
Kundefordringer 0 0 0 7.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 124.000 107.000 99.000
Sum omløpsmidler 146.000 137.000 210.000 216.000
Sum eiendeler 159.000 137.000 210.000 216.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -116.000 -15.000 -10.000
Sum egenkapital 25.000 -16.000 85.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 -1.000 -2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 3.000 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 151.000 125.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 135.000 152.000 125.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 160.000 136.000 210.000 216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 -15.000 85.000 90.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.9 0.9
Soliditet 15.6 -11.8 40.5 41.7
Resultatgrad 23.4 -129.5 -20.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.4 -9.5 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 2 -74.3 -2.4 -4.6
Signatur
01.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex