Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kajakkgrossisten.No As
Juridisk navn:  Kajakkgrossisten.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41443088
Borgeskogen 20 Borgeskogen 20 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 997886232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.62%
Resultat  
  
13.57%
Egenkapital  
  
-666.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 801.000 681.000 1.486.000 4.094.000 4.764.000
Resultat: -790.000 -914.000 -1.091.000 -1.354.000 -1.355.000
Egenkapital: -276.000 -36.000 -2.000 -70.000 84.000
Regnskap for  Kajakkgrossisten.No As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 801.000 681.000 1.486.000 4.094.000 4.764.000
Driftskostnader -1.590.000 -1.594.000 -2.575.000 -5.415.000 -6.113.000
Driftsresultat -790.000 -913.000 -1.089.000 -1.320.000 -1.349.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -34.000 -6.000
Finans 0 -1.000 -2.000 -34.000 -6.000
Resultat før skatt -790.000 -914.000 -1.091.000 -1.354.000 -1.355.000
Skattekostnad 126.000 211.000 290.000 324.000 653.000
Årsresultat -663.000 -703.000 -801.000 -1.030.000 -702.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 43.000 121.000 144.000 213.000
Sum omløpsmidler 2.197.000 2.792.000 3.138.000 4.148.000 6.392.000
Sum eiendeler 2.198.000 2.835.000 3.259.000 4.292.000 6.605.000
Sum opptjent egenkapital -376.000 -136.000 -102.000 -170.000 -16.000
Sum egenkapital -276.000 -36.000 -2.000 -70.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 2.125.000 2.539.000 3.148.000 3.730.000 5.817.000
Sum kortsiktig gjeld 348.000 332.000 113.000 632.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 2.197.000 2.835.000 3.259.000 4.292.000 6.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 801.000 681.000 1.486.000 4.094.000 4.764.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 801.000 681.000 1.486.000 4.094.000 4.764.000
Varekostnad -578.000 -693.000 -1.278.000 -3.443.000 -4.009.000
Lønninger -721.000 -495.000 -606.000 -980.000 -981.000
Avskrivning -42.000 -63.000 -63.000 -69.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -343.000 -628.000 -923.000 -1.052.000
Driftskostnader -1.590.000 -1.594.000 -2.575.000 -5.415.000 -6.113.000
Driftsresultat -790.000 -913.000 -1.089.000 -1.320.000 -1.349.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -34.000 -6.000
Finans 0 -1.000 -2.000 -34.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -663.000 -703.000 -801.000 -1.030.000 -702.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 42.000 106.000 143.000 212.000
Sum varige driftsmidler 0 42.000 106.000 143.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 16.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 43.000 121.000 144.000 213.000
Varebeholdning 1.373.000 1.833.000 1.890.000 2.610.000 3.715.000
Kundefordringer 1.000 1.000 32.000 44.000 54.000
Andre fordringer 573.000 890.000 1.171.000 1.292.000 2.495.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 250.000 69.000 45.000 202.000 127.000
Sum omløpsmidler 2.197.000 2.792.000 3.138.000 4.148.000 6.392.000
Sum eiendeler 2.198.000 2.835.000 3.259.000 4.292.000 6.605.000
Sum opptjent egenkapital -376.000 -136.000 -102.000 -170.000 -16.000
Sum egenkapital -276.000 -36.000 -2.000 -70.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.125.000 2.539.000 3.148.000 3.730.000 5.817.000
Leverandørgjeld 11.000 10.000 17.000 333.000 494.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 13.000 29.000 141.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 317.000 309.000 68.000 158.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 348.000 332.000 113.000 632.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 2.197.000 2.835.000 3.259.000 4.292.000 6.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.849.000 2.460.000 3.025.000 3.516.000 5.688.000
Likviditetsgrad 1 6.3 8.4 2 6.6 9.1
Likviditetsgrad 2 2.4 2.9 1 2.5 3.9
Soliditet -12.6 -1.3 -0.1 -1.6 1.3
Resultatgrad -98.6 -134.1 -73.3 -32.2 -28.3
Rentedekningsgrad -38.8 -224.8
Gjeldsgrad -79.8 -1630.5 -62.3 77.6
Total kapitalrentabilitet -32.2 -33.4 -30.8 -20.4
Signatur
21.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex