Kåre Andreas Og Sønn Ingvar Fjellets Legat Til Videreutdannelse For Begavede Studenter Ved Atlanten Videregående Skole I Musikk Og Sang
Juridisk navn:  Kåre Andreas Og Sønn Ingvar Fjellets Legat Til Videreutdannelse For Begavede Studenter Ved Atlanten Videregående Skole I Musikk Og Sang
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71586000
Rådhuset Kristiansund Kommune Rådhuset Kristiansund Kommune Fax: 71586126
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 979694555
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/10/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4.55%
Egenkapital  
  
0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 29.000 34.000 51.000 59.000
Resultat: 23.000 22.000 26.000 46.000 49.000
Egenkapital: 2.044.000 2.040.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Regnskap for  Kåre Andreas Og Sønn Ingvar Fjellets Legat Til Videreutdannelse For Begavede Studenter Ved Atlanten Videregående Skole I Musikk Og Sang
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 29.000 34.000 51.000 59.000
Driftskostnader -9.000 -7.000 -8.000 -6.000 -10.000
Driftsresultat -9.000 22.000 26.000 46.000 49.000
Finansinntekter 32.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 32.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 23.000 22.000 26.000 46.000 49.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 22.000 26.000 46.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.044.000 2.045.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum eiendeler 2.044.000 2.045.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum opptjent egenkapital 2.044.000 2.040.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum egenkapital 2.044.000 2.040.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.044.000 2.045.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 59.000
Andre inntekter 0 29.000 34.000 51.000 0
Driftsinntekter 0 29.000 34.000 51.000 59.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -7.000 -8.000 -6.000 -10.000
Driftskostnader -9.000 -7.000 -8.000 -6.000 -10.000
Driftsresultat -9.000 22.000 26.000 46.000 49.000
Finansinntekter 32.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 32.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 22.000 26.000 46.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.044.000 2.045.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum omløpsmidler 2.044.000 2.045.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum eiendeler 2.044.000 2.045.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum opptjent egenkapital 2.044.000 2.040.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum egenkapital 2.044.000 2.040.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.044.000 2.045.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.044.000 2.040.000 2.044.000 2.058.000 2.058.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 0 4 0 0.0 0.0
Soliditet 1 99.8 1 100.0 100.0
Resultatgrad 75.9 76.5 90.2 83.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.1 1.3 2.2 2.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex