Juno Larvik As
Juridisk navn:  Juno Larvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33183212
Bugges Gate 2 Bugges Gate 2 Fax: 33130315
3263 Larvik 3263 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 861532062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/30/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dataregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.83%
Resultat  
  
166.67%
Egenkapital  
  
2.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.457.000 2.885.000 3.070.000 3.351.000 3.145.000
Resultat: 42.000 -63.000 143.000 335.000 561.000
Egenkapital: 1.679.000 1.635.000 1.672.000 1.553.000 1.285.000
Regnskap for  Juno Larvik As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.457.000 2.885.000 3.070.000 3.351.000 3.145.000
Driftskostnader -3.362.000 -2.902.000 -2.856.000 -2.942.000 -2.516.000
Driftsresultat 96.000 -16.000 214.000 408.000 629.000
Finansinntekter 2.000 19.000 2.000 7.000 2.000
Finanskostnader -55.000 -65.000 -73.000 -79.000 -70.000
Finans -53.000 -46.000 -71.000 -72.000 -68.000
Resultat før skatt 42.000 -63.000 143.000 335.000 561.000
Skattekostnad 2.000 26.000 -24.000 -67.000 -151.000
Årsresultat 44.000 -37.000 119.000 268.000 410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.182.000 2.100.000 2.113.000 2.198.000 2.037.000
Sum omløpsmidler 1.256.000 1.491.000 1.637.000 1.550.000 1.254.000
Sum eiendeler 3.438.000 3.591.000 3.750.000 3.748.000 3.291.000
Sum opptjent egenkapital 1.579.000 1.535.000 1.572.000 1.453.000 1.185.000
Sum egenkapital 1.679.000 1.635.000 1.672.000 1.553.000 1.285.000
Sum langsiktig gjeld 1.461.000 1.583.000 1.729.000 1.860.000 1.402.000
Sum kortsiktig gjeld 297.000 373.000 348.000 334.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 3.437.000 3.591.000 3.749.000 3.747.000 3.291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.243.000 2.670.000 2.887.000 3.157.000 2.906.000
Andre inntekter 215.000 215.000 183.000 194.000 239.000
Driftsinntekter 3.457.000 2.885.000 3.070.000 3.351.000 3.145.000
Varekostnad -1.550.000 -1.385.000 -1.394.000 -1.459.000 -1.409.000
Lønninger -781.000 -750.000 -723.000 -730.000 -694.000
Avskrivning -136.000 -110.000 -95.000 -109.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -895.000 -657.000 -644.000 -644.000 -365.000
Driftskostnader -3.362.000 -2.902.000 -2.856.000 -2.942.000 -2.516.000
Driftsresultat 96.000 -16.000 214.000 408.000 629.000
Finansinntekter 2.000 19.000 2.000 7.000 2.000
Finanskostnader -55.000 -65.000 -73.000 -79.000 -70.000
Finans -53.000 -46.000 -71.000 -72.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 -37.000 119.000 268.000 410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.902.000 1.869.000 1.895.000 1.921.000 1.947.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 269.000 221.000 208.000 277.000 91.000
Sum varige driftsmidler 2.172.000 2.090.000 2.103.000 2.198.000 2.037.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.182.000 2.100.000 2.113.000 2.198.000 2.037.000
Varebeholdning 251.000 289.000 263.000 273.000 279.000
Kundefordringer 223.000 271.000 289.000 468.000 288.000
Andre fordringer 0 0 0 4.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 782.000 931.000 1.085.000 804.000 684.000
Sum omløpsmidler 1.256.000 1.491.000 1.637.000 1.550.000 1.254.000
Sum eiendeler 3.438.000 3.591.000 3.750.000 3.748.000 3.291.000
Sum opptjent egenkapital 1.579.000 1.535.000 1.572.000 1.453.000 1.185.000
Sum egenkapital 1.679.000 1.635.000 1.672.000 1.553.000 1.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 251.000 253.000 279.000 290.000 312.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.461.000 1.583.000 1.729.000 1.860.000 1.402.000
Leverandørgjeld 151.000 178.000 122.000 106.000 278.000
Betalbar skatt 0 0 36.000 89.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 83.000 76.000 44.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 113.000 114.000 95.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 297.000 373.000 348.000 334.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 3.437.000 3.591.000 3.749.000 3.747.000 3.291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 959.000 1.118.000 1.289.000 1.216.000 650.000
Likviditetsgrad 1 4.2 4 4.7 4.6 2.1
Likviditetsgrad 2 3.4 3.2 3.9 3.9 1.7
Soliditet 48.9 45.5 44.6 41.4 39.0
Resultatgrad 2.8 -0.6 7 12.2 20.0
Rentedekningsgrad 1.7 -0.2 2.9 5.3 9.0
Gjeldsgrad 1 1.2 1.2 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 2.9 0.1 5.8 11.1 19.2
Signatur
01.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex