Jungleroom Records As
Juridisk navn:  Jungleroom Records As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56333900
C/O Lord Joakim Sørensen Eide Straume 28 Straume 28 Fax:
5727 Stamnes 5727 Stamnes
Fylke: Kommune:
Vestland Vaksdal
Org.nr: 915815383
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
224.54%
Resultat  
  
276.92%
Egenkapital  
  
6.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 701.000 216.000 119.000 55.000 22.000
Resultat: 294.000 78.000 60.000 -52.000 -41.000
Egenkapital: 51.000 48.000 -8.000 -41.000 -1.000
Regnskap for  Jungleroom Records As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 701.000 216.000 119.000 55.000 22.000
Driftskostnader -407.000 -138.000 -60.000 -107.000 -63.000
Driftsresultat 294.000 78.000 60.000 -52.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 294.000 78.000 60.000 -52.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 -27.000 12.000 10.000
Årsresultat 294.000 78.000 33.000 -40.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 18.000 22.000 10.000
Sum omløpsmidler 118.000 43.000 43.000 3.000 6.000
Sum eiendeler 133.000 58.000 61.000 25.000 16.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 17.000 -38.000 -71.000 -31.000
Sum egenkapital 51.000 48.000 -8.000 -41.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld -171.000 -21.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 32.000 63.000 67.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 58.000 61.000 26.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 701.000 216.000 119.000 55.000 22.000
Andre inntekter 0 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 701.000 216.000 119.000 55.000 22.000
Varekostnad -384.000 -109.000 0 -25.000 -4.000
Lønninger 0 -4.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -25.000 -60.000 -82.000 -59.000
Driftskostnader -407.000 -138.000 -60.000 -107.000 -63.000
Driftsresultat 294.000 78.000 60.000 -52.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -290.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 294.000 78.000 33.000 -40.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 8.000 0 22.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 7.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 7.000 7.000 18.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 18.000 22.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 9.000 36.000 -2.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 34.000 7.000 5.000 0
Sum omløpsmidler 118.000 43.000 43.000 3.000 6.000
Sum eiendeler 133.000 58.000 61.000 25.000 16.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 17.000 -38.000 -71.000 -31.000
Sum egenkapital 51.000 48.000 -8.000 -41.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 292.000 2.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -171.000 -21.000 6.000 0 0
Leverandørgjeld -65.000 12.000 61.000 67.000 18.000
Betalbar skatt 19.000 18.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 32.000 63.000 67.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 58.000 61.000 26.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -135.000 11.000 -20.000 -64.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3 0.7 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 0.7 0 0.4
Soliditet 38.3 81.4 -13.1 -157.7 -5.9
Resultatgrad 41.9 36.1 50.4 -94.5 -186.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.2 -8.6 -1.6 -18.0
Total kapitalrentabilitet 221.1 132.2 98.4 -241.2
Signatur
19.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex